Besturen bij de JFV

5 april 2018, 10:06

Besturen bij de JFV

Als je aan de JFV denkt, denk je aan vele dingen. Zo associeer je de JFV onder andere met leuke borrels, samenvattingen, het Bulletineke Justitia, kantoorbezoeken en juridisch inhoudelijke evenementen. Naast alle associaties die jij hebt, zal de JFV voor jou hoogstwaarschijnlijk ook een gezicht hebben. Voor velen van jullie zal het bestuur dit gezicht zijn. In de introductiespecial van het Bulletineke Justitia heb je kunnen lezen welke vijf personen dit jaar de bestuurders van de JFV zijn. Maar wat doen zij nou eigenlijk? In dit artikel zal ik je een kijkje in de keuken van het JFV bestuur geven. Op de JFV-kamer is er altijd wel één van de bestuursleden aanwezig. Een van je taken als bestuurder van de JFV is het open houden van de kamer. Leden kunnen altijd bij het bestuur terecht voor vragen, een kopje koffie of samenvattingen. In principe ben je als bestuurder de gehele dag aanwezig op de kamer, tenzij je een afspraak buiten de deur hebt. De kamer openhouden is absoluut niet je grootste taak als bestuurder. De uren die je aanwezig bent heb je ook zeker nodig voor andere bestuurstaken. Er is genoeg werk te verrichten. Zo houdt de voorzitter zich bezig met het binnenhalen van zoveel mogelijk acquisitie en onderhoudt hij het contact met kantoren. De secretaris onderhoudt het contact met externe partijen, waarbij je moet denken aan onder andere de faculteit en andere verenigingen. De penningmeester zorgt ervoor dat de vereniging financieel in goede banen wordt geleidt. Daarnaast ben ik voornamelijk druk met het organiseren van informele activiteiten en buigt het bestuurslid algemene zaken zich over het Bulletineke Justitia. Dat ieder bestuurslid zijn eigen takenpakket heeft, wil natuurlijk niet zeggen dat er geen samenwerking is tussen de bestuursleden. Het belangrijkste aspect van besturen is samenwerken. Alle belangrijke beslissingen die gemaakt moeten worden, worden door het gehele bestuur genomen. Er vindt week een bestuursvergadering plaats, waarin alle belangrijke zaken naar voren komen. Uiteraard wordt er op andere momenten in de week ook overlegd. Het komt geregeld voor dat er iets gebeurt, waar snel op gereageerd moet worden. Je weet in de ochtend nooit wat de dag je precies gaat brengen. Heb jij interesse om volgend jaar een bestuursfunctie bij de JFV Nijmegen te vervullen of ben je gewoon nieuwsgierig naar wat de bestuursleden zoal doen tijdens hun bestuursjaar? Schroom dan niet en loop een dagje mee met een bestuurslid! Wij als bestuur zijn bereid om je een kijkje te geven in het leven van een bestuurder bij de bestuursvoorlichtingslunch. Daarbij zullen wij onze persoonlijke ervaringen delen en een beeld van het bestuursjaar schetsen. Dit is het moment de bestuursleden het hemd van het lijf te vragen over het bestuur, de bestuursfuncties of de sollicitatieprocedure. Daarnaast bieden wij je de mogelijkheid een dagje mee te lopen met een bestuurslid zodat je een goed beeld krijgt bij het geen een bestuursfunctie inhoudt. Aanmelden hiervoor kan bij het bestuurslid bij wie je wilt meekijken. Dit bestuurslid zal in overleg met jou kijken wat een goede dag is om mee te lopen. Voorzitter: Philip van der Bruggen – [email protected] Secretaris: Anne Maaike Berger – [email protected] Penningmeester: Lauraine Vink – [email protected] Bestuurslid Interne Betrekkingen: Rick Wolsing – [email protected] Bestuurslid Algemene Zaken : Thijs Cornel – [email protected]  

The International Award for Young People

13 oktober 2016, 10:10

The International Award for Young People

Tijdens de studie zijn er zo veel verschillende extra curriculaire activiteiten om te doen. In dit artikel wordt ingegaan op het programma The International Award for Young people (hierna: de Award), een programma voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Door deelname aan het programma verkrijgen jongeren competenties als inzicht, sociale vaardigheden, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen. Dit bereik je allemaal met activiteiten die jezelf leuk vindt om te doen. De Award In 1956 werd de International Award for Young People opgericht in het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar wordt het diamanten jubileum gevierd. Een van de oprichters was de man van Koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk. The International Award draagt daar de naam The Duke of Edinburgh’s Award, naar de titel van de man van Koningin Elizabeth. Het doel van de Award is om jongeren boven zichzelf uit te laten stijgen. Dit in tegenstelling tot veel andere programma’s waarbij de bedoeling is dat jongeren beter worden dan een ander. Deelnemers zetten zich in op drie verschillende onderdelen: sport, maatschappelijke betrokkenheid en talent. Per onderdeel spendeert de deelnemer ongeveer een uur per week. De duur van het onderdeel hangt af van het niveau waarop het programma wordt gedaan. Dit kan zijn brons, zilver of goud. Als afsluiting van het programma vindt de expeditie plaats. Samen met een groep van vijf tot acht andere deelnemers leg je een expeditie af in een gebied in Nederland waar je nog niet eerder bent geweest. De meeste deelnemers vinden dit achteraf het leukste onderdeel. Na het behalen van de Award wordt er een mooie uitreiking georganiseerd. Tijdens het tienjarig jubileum was Koningin Maxima, toen nog Prinses, aanwezig bij de uitreiking. Vorig jaar was Prins Edward, Graaf van Wessex en beschermheer van de International Award aanwezig. Het Awardprogramma naast de studie Het Awardprogramma wordt aangeboden op middelbare scholen, jongerenwerk, de Scouting en op het Fontys. Daarnaast is het ook mogelijk om de Award via een individuele begeleider te volgen. Het bestuur van de Award Nederland wijst dan een begeleider aan die het proces begeleidt. Voor de drie onderdelen sport, vrijwilligerswerk en talent staat een uur per week. Drie uur per week is makkelijk te combineren met de studie, de vereniging en andere activiteiten. Het leuke is dat sommige activiteiten zelf in het programma te verwerken zijn. Met de juiste doelen is actief lidmaatschap voor de JFV Nijmegen in te zetten bij maatschappelijke betrokkenheid. Voor het onderdeel talent is het mogelijk om de debat of pleitvaardigheden te verbeteren. Alleen voor de expeditie zal de begeleider andere deelnemers zoeken om deze te volbrengen. De vaardigheden die zijn opgedaan met het Awardprogramma kunnen vervolgens worden ingezet tijdens de rest van de studie. Vrijwilliger voor Award Naast deelnemen aan het Awardprogramma is het ook mogelijk om vrijwilliger te worden voor de Award. Om de Award aan zo veel mogelijk jongeren in Nederland aan te bieden, zijn er vrijwilligers nodig op verschillende terreinen. Zo zijn er expeditiebeoordelaars nodig om de jongeren op een veilige en verantwoordelijke manier op expeditie te laten gaan. Ook is het mogelijk om zelf Awardbegeleider te worden. Je helpt zo andere jongeren om het programma te voltooien. De Award op jouw cv De Award is niet alleen goed voor jouw eigen ontwikkeling en mooie herinneringen, maar staat ook mooi op het cv De Award staat voor talentontwikkeling en doorzettingsvermogen. De Award is een internationaal programma dat in het buitenland nog veel bekender is dan in Nederland. Zeker wanneer de ambities buiten Nederland liggen. In Nederland wordt de International Award ook steeds bekender. Een vermelding van de Award op het cv valt op bij recruiters. Tijdens de sollicitatie, leert de ervaring, wordt hier bijna altijd op teruggekomen. Het Awardprogramma is iedere student die iets naast de studie wil doen, aan te raden! www.award.nl

Advocaat of notaris? Juridisch dienstverlener!

26 augustus 2016, 11:29

Advocaat of notaris? Juridisch dienstverlener!

Het vak verandert. Traditionele advocaten- en notarissenkantoren transformeren naar organisaties die gespecialiseerde juridische diensten verlenen. Althans, dat is de trend bij de grote spelers op de markt. Wat zijn de consequenties voor de startende jurist en wat betekent het voor werken bij Dirkzwager? Bestuurder directeur Marcel Hielkema en manager P&O Petra Kiphardt lichten dit toe. “De blik is veel meer naar buiten gericht, naar de cliënt.” “De trend is... dat de grote advocaten- en notarissenkantoren zich minder richten op het standaard werk. De nadruk verschuift naar een compleet aanbod juridische dienstverlening met de nadruk op anticiperend diensten verlenen. Dus niet alleen reageren op een vraag van de cliënt, maar die cliënt actief adviseren over veranderingen die voor zijn business van belang zijn. Daarnaast zie je dat de huidige cliënt wel op zoek is naar specialistische dienstverlening en minder naar ondersteuning bij eenvoudigere zaken zoals standaardcontracten. Die moeten óf efficiënt worden aangeboden óf door een ander kantoor worden gedaan. Deze ontwikkeling komt gelukkig overeen met wat onze juristen graag willen: mooie zaken doen voor mooie cliënten. Dus willen we allemaal hetzelfde.” “De omgeving verandert, het vak verandert, dus het type stagiaire dat wij zoeken verandert.” “Dirkzwager specialiseert... zich door dit alles steeds verder naar de top van de markt. Aan de onderkant zitten de standaard zaken. Het is nu de trend bij alle grote kantoren om de organisatie in te richten op het verlenen van juridische diensten, maar onze organisatie was vijftien jaar geleden al zo ingericht. We richten ons al langer op vergaande specialisatie en op geïntegreerde samenwerking tussen advocaten en notarissen. Daarin gaan we steeds verder. Bij Dirkzwager werken alle disciplines - advocaten én (kandidaat-)notarissen - intensief samen aan complexe zaken van cliënten. Dus eigenlijk zoeken wij geen advocaten of (kandidaat-)notarissen, maar juridische dienstverleners.” “De startende jurist... doet daardoor bij Dirkzwager al op jonge leeftijd steeds kwalitatiever, hoogwaardiger werk. Kennis van het wetboek is niet genoeg. Je moet de theorie ook kunnen toepassen: wat betekent die wetswijziging of jurisprudentie echt voor jouw cliënt? Is het een issue voor zijn business? Hoe ga je de cliënt pro-actief benaderen? Dat is anticiperen. Haalde voorheen de patroon het werk binnen en kwam de stagiaire amper de deur uit; tegenwoordig heb je al heel vroeg contact met cliënten, ga je meer zaken zelf doen: naar de rechtbank, workshops geven, een eigen netwerk opbouwen. We hebben hier advocaat-stagiaires die in het eerste jaar al zelfstandig hun eerste zaak doen. Dat alles maakt het vak alleen maar leuker.” “We hebben hier advocaat-stagiaires die in het eerste jaar al zelfstandig hun eerste zaak doen.” “De cliënt... verwacht wel dat je alles al kunt. Je kunt niet roepen: ik ben nog maar stagiaire. That’s part of the deal: het is leuker, maar ook veeleisender. Completer en ook complexer. Compleet, want je bent geen onderdeeltje in een dossier; je maakt het hele traject mee van a tot z. Complexer, want je werkt direct voor grote cliënten. Eigen cliënten. Een voorbeeld. Landelijk blogt 8% van de advocaten en notarissen. Bij Dirkzwager blogt iedereen en ieder doet dat onder zijn eigen naam, ook de stagiaires. Vindt een cliënt jouw item interessant, dan belt hij jou. Je moet dus al snel je eigen verantwoordelijkheid durven nemen.” “De pas afgestudeerde student... vindt dat spannend. Net uit de schoolbanken, net begonnen met de beroepsopleiding en dan moet je bij ons de opgedane kennis omzetten naar de praktijk. Het instapniveau is pittig. Maar als je de geboden zelfstandigheid oppakt, vergroot je het vertrouwen en kom je ver. Kwaliteit is een eerste vereiste, maar er is meer nodig: brede interesse, ambities, gedrevenheid, eigen inbreng. Je moet als het ware kunnen koken, maar ook zelf een recept kunnen bedenken, weten hoe je het verkoopt en wat de smaak van jouw klanten is, zodat je er voor elke klant het juiste sausje overheen kunt gieten. “De meeste stagiaires... kunnen na hun opleiding bij Dirkzwager verder als medewerker. We investeren veel in jonge juristen en het mooiste is natuurlijk als iemand na een stageperiode kan blijven. Gelukkig gebeurt dat heel vaak. We proberen in de eerste gesprekken een eerlijk beeld van onze organisatie te schetsen: what you see is what you get. Vragen we stagiaires na een maand wat hen vooral heeft verrast, dan noemen ze meestal de informele sfeer. Dat vertellen we wel, maar ze verwachten het niet. Vanaf de buitenkant ziet het er formeel uit, maar binnen staan de deuren open en iedereen is ‘je’ en ‘jij’. Iedereen werkt samen met hetzelfde doel. In onze organisatie werken veel jonge mensen. Zeker een derde van de in totaal honderdtwintig juristen is stagiaire of jongmedewerker. Dat bepaalt de sfeer. Dirkzwager is informeel en persoonlijk, maar boven alles een kantoor met commerciële doeleinden. Kies je voor Dirkzwager, dan kies je voor de zakelijke kant. Wil je mooie klanten op hoog niveau, dan werk je daar hard voor en durf je ondernemend te zijn.” “De kandidaten die wij zoeken... zijn mensen die met beide benen op de grond staan. Met een professionele, nuchtere en realistische aanpak. Zelfbewust en niet alleen bereid om een actieve rol te spelen, maar dat ook daadwerkelijk doen. Mensen met een visie op hun eigen toekomst, die hard willen werken. Mensen met goede studieresultaten, stevige juridische kwaliteiten en bij voorkeur enige stage-ervaring. Maar minstens zo belangrijk zijn persoonlijkheid en motivatie: waarom wil iemand juist bij Dirkzwager werken? En als de kandidaat dan ook nog kan aangeven wat hij Dirkzwager te bieden heeft, dan is het plaatje compleet.” Wil jij kennis maken met Dirkzwager advocaten & notarissen, zorg dan dat wij dat weten en kijk op www.werkenbijdirkzwager.nl voor de mogelijkheden van bijvoorbeeld een stageplaats.    


Recente artikelen

Recente reactie

Door: Max

Een vrouwelijke getuigenis in een sharia rechtbank is maar de helft waard van die van een man! Nederland komt langzaam maar zeker onder invloed van het islamitische sharia-recht.Zo oordeelde een rechtbank in Den Haag dat een Nederlandse vrouw, die door haar huwelijk met een Iraniër ook die nationaliteit kreeg, na een echtscheiding geen deel van de boedel kreeg omdat Iraans op de sharia gebaseerd vermogensrecht van toepassing was.Zo glijden we af naar het vervangen van ons seculiere rechtsbestel door sharia-wetgeving.

Door: Chantal van der Weide

Beste Benni de Jong, bedankt voor je scherpe en goed geformuleerde reactie. Ik deel je mening ook volkomen.

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Door: Erna Smittenberg

"Smittenberg" uiteraard ...:.)

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×