Jouw toekomst bij de Europese Commissie?

Eén ding is duidelijk als je rechten studeert: je carrièremogelijkheden lijken eindeloos. Als je een toekomst in de advocatuur of de zittende magistratuur niet ambieert, dan ben je hoogstwaarschijnlijk wel gewild bij een gemeente of bedrijf vanwege je juridische kennis. Het recht is immers van alle tijden! Afgezien van de carrièremogelijkheden als jurist in Nederland leek het mij interessant om informatie te vergaren over het traineeship dat de Europese Commissie aanbiedt. Hiervoor heb ik trainee David Lodder geïnterviewd zodat wij kunnen profiteren van zijn ervaringen en tips! Al vroeg in zijn studie politicologie in Amsterdam ontwikkelde hij een interesse in de democratische transitie in Centraal Europa. Na uitwisselingen in Polen en Tsjechië is hij aan zijn master in Politics And Security begonnen aan University College London en heeft hij zijn thesis geschreven in Boedapest. Zijn passie wordt in het weekend afgewisseld met Wielrennen, films kijken en grote hoeveelheden koffie. 

* Dit artikel verscheen eerder in de carrièrespecial van 2016

Wat waren voorafgaand aan uw traineeship uw verwachtingen van het traineeship? Komen deze verwachtingen overeen met de werkelijkheid?

Door de opzet van de aanmelding is het moeilijk om al van tevoren verwachtingen te koesteren bij de daadwerkelijke werkzaamheden die je gaat verrichten. Toen duidelijk werd dat ik aan de slag zou gaan bij de Vertegenwoordiging van de EC begon zich langzaam een verwachting te vormen.
Ik hoopte voornamelijk de werkzaamheden binnen de Commissie van dichtbij mee te maken en de eerste stappen te zetten in het opbouwen van een netwerk. Drie maanden later is een groot deel van deze verwachtingen werkelijkheid geworden, zij het in een andere setting dan ik had verwacht. Waar ik had verwacht mij voornamelijk bezig te houden met politieke analyses werk ik nu vooral veel samen met de persafdeling, waar mijn collega’s mij veel verantwoordelijkheid en kansen bieden om mijzelf te profileren.

 Hoe verliep de sollicitatieprocedure?

Allereerst is de procedure een goede test voor je geduld. Niet alleen gaan er maanden overheen voordat je eindelijk uitsluitsel krijgt, ook moet je gedurende verschillende periodes zelf actief lobbyen om de kans op een plekje bij de door jou gewenste afdeling te bemachtigen. Nadat ik door de pre-selectie heen was gekomen (een selectie waarvan ik heb gehoord dat onder andere buitenlandervaring, talenkennis en een of meerdere masterdiploma´s een verschil kunnen maken) ben ik gaan lobbyen bij de European External Action Service (EEAS). De interviews die hierop volgen kunnen plaatsvinden in een periode van ongeveer 2 maanden en een intieme en onafgebroken relatie met je telefoon is in die periode dus ook een must. Na een goed verlopen interview waande ik mij al bijna zeker van een positie bij de Eastern Partnership Division, voor ik op een middag in een Hongaars badhuis gebeld werd door de Vertegenwoordiging in Nederland.

Wat zijn uw voornaamste werkzaamheden? Struikelt u hierbij wel eens over juridische vraagstukken?

Momenteel houd ik mij in het bijzonder bezig met de organisatie van commissarisbezoeken en politieke analyse op de dossiers TTIP en het associatieverdrag met Oekraïne. De afwisseling tussen politieke analyse, het bijwonen van perslunches en het organiseren van interviews geven het traineeship een heel divers karakter. Tegelijkertijd ben ik als politicoloog ook een beetje een manusje-van-alles, iets dat op een vrij kleine vertegenwoordiging die de gehele beleidsagenda van Nederland moet verslaan er soms toe leidt dat ik ook meehelp met het opstellen van economische rapportages. Op het gebied van juridische vraagstukken is het dossier over Oekraïne een interessante klus. De inhoud van het verdrag, de verdeling van competenties tussen de EU en de lidstaat op het gebied van handel en de vereiste voor verdere integratie als omschreven in verdragen leiden namelijk vaak tot verwarring bij Nederlandse burgers. Het is dan ook onze taak om dit soort vaak vrij complexe en emotioneel geladen vraagstukken helder uit te leggen en een goede manier te vinden om deze informatie bij het beoogde publiek te brengen.

Hoe zou u de werksfeer binnen de Europese Commissie en het contact met collega’s (evt. andere trainees) omschrijven?

Het contact met de collega´s op de vertegenwoordiging is erg goed. Doordat ik mij over twee afdelingen manoeuvreer heb ik de hele vertegenwoordiging leren kennen. Het belangrijkste tijdens het traineeship is om een collega te vinden die de rol van mentor vervult. Iemand die jij respecteert, jou naar waarde schat en ook bereid is om je kansen te geven die een net afgestudeerde student niet vanzelfsprekend krijgt. In mijn geval is dit erg goed gelukt door mijn focus ook buiten de politieke afdeling te leggen. Een ander leuk element is het contact onder trainees. Door een goed verzorgd introductieweekend in Brussel leer je meteen de andere trainees van je afdeling kennen.

Zijn er naar uw weten veel trainees met een juridische achtergrond?

Ik ben hier niet heel goed van op de hoogte, omdat ik zelf werkzaam ben op de afdeling communicatie, een afdeling die niet bekend staat om zijn grote hoeveelheid rechtenstudenten. Wel weet ik van een goede vriend dat de concurrentie niet gering is in jullie vakgebied.

Ambieert u een toekomstige carrière bij de Europese Commissie? Of is het traineeship voor u louter oriënterend?

Toen ik begon had ik mij voorgenomen mijzelf tijdens mijn traineeship van een antwoord op deze vraag te voorzien. Momenteel ben ik daar echter nog niet uit. Hoewel het werk uitdagend is en de mogelijkheden om door te groeien in het Brusselse aantrekkelijk, denk ik alvorens hiervoor te opteren eerst nog ervaring wil opdoen in een parlementaire setting waar je een wat grotere mate van vrijheid hebt om je eigen mening te ventileren. Ik ga mij overigens wel absoluut aanmelden voor de EPSO test![8]

Heeft u nog tips voor de studenten die zich willen aanmelden voor een toekomstig traineeship bij de Europese Commissie?

Naast een goede motivatie is het erg belangrijk dat je jezelf apart kan zetten van andere studenten met een soortgelijke achtergrond. In mijn lichting kreeg de Commissie ruim 22000 aanmeldingen binnen. Buitenlandervaring en talen zijn dus belangrijk, maar heb je een specifieke ervaring op het gebied van beleidsanalyse, statistiek of vrijwilligerswerk dan zou ik die dus zeker vermelden. Ook kan ik iedereen aanraden om onbeschaamd te lobbyen tijdens de interviewfase. Alle emailadressen van de Commissie zijn gestandaardiseerd, dus een voor en een achternaam zijn genoeg om het afdelingshoofd van jouw droomafdeling te pakken te krijgen.

Foto


Wil je meer weten over werken bij de Europese Unie. Zoals de werkzaamheden, vacatures en de sollicitatieprocedure? Lees dan verder.


Werkzaamheden

De Commissie is onder andere: In principe de exclusieve initiator van de wetgevingsprocedure binnen de EU;[1] De waakhond die eventueel een lidstaat voor het Hof sleept wanneer de lidstaat EU-recht (mogelijk) niet naleeft;[2] Opsteller van het voorontwerp van de begroting voor de EU (gezien het exclusieve wetgevingsinitiatief) en tevens de uitvoerder van de begroting;[3] Op Europees niveau de handhaver van Europese mededingingsrecht. De Commissie bundelt haar krachten met nationale overheden zodat de mededingingsregels optimaal gehandhaafd kunnen worden. Dit is slechts een graai uit de werkzaamheden die de Commissie verricht waardoor het uitermate interessant is om te onderzoeken of deze Europese instelling in jouw carrièreplan past.

Vacatures en sollicitatieprocedure traineeship

Er zijn doorgaans drie mogelijkheden om aan de slag te kunnen bij de Commissie (of eigenlijk een Europese instelling in zijn algemeenheid): reageren op een vacature, deelnemen aan een algemene concours of aanmelden voor een traineeship. Een vereiste is het bezitten van een Universitaire graad om te laten zien dat je zelfstandig kunt werken.[4]

“De beschikbare vacatures bij de Commssie zijn te vinden op: http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_nl.htm.”

Het is daarnaast ook mogelijk om deel te nemen aan een algemene concours (selectieprocedure) om alvast te laten zien dat je de algemene vaardigheden bezit die vereist zijn voor het werken bij de Europese Unie.[5] Wanneer je deze met succes afrondt, word je op een reservelijst geplaatst en mogelijk in de toekomst geselecteerd in de sollicitatieprocedure voor een vacature.

Wat betreft de laatstgenoemde mogelijkheid, het traineeship, is het van belang om te weten dat dit geen doorsnee stage is. Een traineeship combineert interne opleiding met werken en biedt bij uitstek de mogelijkheid een bedrijf of in dit geval Europese instelling te leren kennen. Bij de Commissie kan een trainee niet voor een specifieke afdeling of werkzaamheid solliciteren. Op het moment dat je aangenomen bent als trainee krijg je een lijst te zien waarop je twee of drie voorkeuren aan kunt geven. Het is verstandig om het belang van lobbyen in deze fase niet te onderschatten. Het is namelijk allerminst zeker dat je ook op een afdeling belandt die jouw voorkeur heeft. Wanneer jij ervoor kunt zorgen dat ze je bij de afdeling naar wens kennen en mogen, vergroot dat je kansen op het bemachtigen van die positie aanzienlijk.[6] Gezien de intensiteit van de sollicitatieprocedure biedt 3W (‘WereldWijd Werken’) als afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteuning in het voorbereiden van de sollicitatie. Een specifieke tak van 3W ziet op werken bij de Europese Unie: www.werkenbijdeEU.nl.

[1] Art. 17 lid 2 Verdrag betreffende de Europese Unie
[2] De zogenoemde ‘inbreukprocedure’ ex Art. 258 VWEU
[3] Art. 314 lid 2 VWEU jo. Art. 17 lid 1 VEU.
[4] Telefonische mededeling van een medewerker van de persafdeling van de Commissie in Den Haag. Deze informatie is ook te vinden op: http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_nl.htm
[5] Kijk voor meer informatie op: http://werkenbijdeeu.nl/solliciteren-bij-de-eu/de-selectieprocedure-het-concours-2/
[6] Meer praktische informatie over de sollicitatieprocedure is te vinden op: http://ec.europa.eu/stages/
[7] ‘Directoraat-Generaal’ is de term die gebruikt worden om een afdeling (zelfstandige eenheid) binnen de Commissie aan te duiden. Een voorbeeld hiervan is het Directoraat-Generaal Handel.
[8] Een EPSO test is een examen dat verzorgd wordt door het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) om te testen of je de vaardigheden bezit die vereist zijn voor werkzaamheden binnen en voor de instellingen. Per personeelscategorie zijn er examens teneinde vaste werknemers te kunnen selecteren. Meer informatie is te vinden op: http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_nl.htm

 

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Door: Erna Smittenberg

"Smittenberg" uiteraard ...:.)

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×