Wat willen jullie: meer of minder hoogopgeleiden?

Beste regering, met als ere geadresseerde mevrouw Bussemaker,

Ik ben geboren en getogen in de tijd dat u mij en alle andere studenten maandelijks goed geld toestopte. Gewoon als gift. De enige belangrijke voorwaarde die u hieraan verbond was dat we binnen tien jaar een studie succesvol af moesten ronden. Appeltje, eitje!

U bood ons tijdens de bachelor zelfs een gefinancierd uitloopjaar aan, de zogenoemde ‘B-in-4-regeling’.[1] Hier maakten veel studenten gretig gebruik van, zodat ze hun openstaande vakken konden afronden, een jaar een bestuursfunctie konden bekleden, stage konden lopen of in het buitenland een verrijkende studie ervaring op konden doen. Nostalgie in haar puurste vorm als u het mij vraagt.                      

Nostalgie versus realiteit

Tot mijn spijt moet ik nu overstappen op de realiteit en kan ik niet blijven hangen in het verleden. Nu u de geldkraan dichtgedraaid heeft moeten mijn (jongere) medestudenten en ik helaas onze ambities gaan heroverwegen. Hierbij maak ik me vooral zorgen om de studenten die nog moeten beginnen aan een bachelor of afgelopen september gestart zijn met hun bachelor. Het begon allemaal met het stopzetten van de geliefde basisbeurs voor een bachelor en master vanaf 1 september 2015.[2] Uiteraard heeft u de pijn proberen te verzachten door de mogelijkheid van een aanvullende beurs aan te bieden. Daarnaast ontvangen we nog altijd die genereuze studiefinanciering, maar dan in de vorm van een lening die we binnen 35 jaar terug moeten betalen.[3] Het aflossen van deze lening mag maximaal 4% van het maandelijkse inkomen bedragen.[4]

Nu hoeven we als studenten onszelf niet alleen te verheugen op pak ‘m beet 40-45 jaar werken (indien we daadwerkelijk carrière kunnen maken), maar ook op een aflostermijn van 35 jaar. Hierbij ga ik er voor het gemak van uit dat we op z’n minst minimumloon zullen verdienen. Als we het even van de positieve kant bekijken houd je de laatste tien jaar van je carrière die 4% wel voor jezelf en kun je ooit met een gerust hart genieten van je pensioen.

Intermezzo: ode aan het wettelijk collegetarief

Ik benut deze kans om kort maar krachtig een ode uit te brengen aan het wettelijk collegetarief. Laten we ons niet alleen focussen op wat we níet meer hebben. Wettelijk collegetarief, bij dezen, ik weet niet wat ik zonder je zou moeten beginnen dus verlaat me alsjeblieft niet. Voor 2015-2016 bedraagt het wettelijk collegetarief €1.951 om aan een hoge school of universiteit hoger onderwijs te mogen volgen.[5] Dat klinkt mij een stuk aantrekkelijker in de oren dan €4.000-€20.000 (instellingstarief) op jaarlijkse basis.[6] Als jullie het wettelijk collegetarief ook wegnemen dan durf ik te wedden dat hoger opgeleiden een bedreigde diersoort zullen worden.

Verwend nest

Ik voel me door de afschaffing van de basisbeurs gedwongen om een gegeven paard in de bek te kijken.  Daar ben ik allesbehalve trots op. Het voelt alsof u een boodschap naar de maatschappij zendt waarin u kenbaar maakt dat studie weer iets elitairs zal worden. Begrijp me niet verkeerd, ik ben me volledig bewust van het historisch lage rentetarief van 0,01% dat u hanteert bij het leenstelsel.[7] Desalniettemin is en blijft het een lening. Het fenomeen ‘lening’ is in mijn ogen een ongenode gast aangezien het ten koste gaat van mijn kredietwaardigheid. Ik wil niet voor eeuwig in een studentenkamertje ter grootte van een postzegel blijven wonen. Ik ben niet gaan studeren om vervolgens hiermee mijn kredietwaardigheid aan te tasten. De druk om één studie af te ronden wordt nu vergezeld door de druk om direct een goede baan te vinden in de hoop dat je ooit je allesbehalve verwaarloosbare studieschuld af zult kunnen lossen.

Progressie of regressie?

Ik sprak laatst een lieve tachtigjarige mevrouw die het zo jammer vond dat ze nooit de kans heeft gehad om te studeren. Haar ouders hadden de financiële middelen er niet voor. Ze vertelde over de jaloezie die ze voelde naar kennissen van haar leeftijd die wél konden gaan studeren. Deze kennissen werden vrijwel allemaal advocaat of tandarts. Haar verhaal bleef rondspoken door mijn hoofd. Gaan we een aantal decennia terug en zal studeren weer enkel weggelegd zijn voor de rijkeren? De afschaffing van de basisbeurs voelt voor mij als een begin van het einde, what’s next?

 

[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-bachelor-master-en-associate-degree-in-het-hoger-onderwijs
[2] https://duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/studeren/een-master-gaan-doen.jsp
[3] Art. 6.7 lid 1 sub b Wet Studiefinanciering 2000
[4] Art. 6.10 lid 3 Wet Studiefinanciering 2000
[5] https://duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/studeren/collegegeld-betalen.jsp
[6] http://universitairebachelors.nl/collegegeld-tweede-studie/
[7] https://www.nationaleonderwijsgids.nl/universiteit/nieuws/30474-duo-rentetarief-studielening-historisch-laag.html

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Door: Erna Smittenberg

"Smittenberg" uiteraard ...:.)

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×