Short selling voor dummies

Beleggingstechnieken van de aandeelhouder worden zelden besproken tijdens de colleges. Dit maakt het onderwerp echter niet minder interessant. Een fel bekritiseerde techniek is short selling. De toepassing van deze techniek heeft volgens sommigen geleid tot de kredietcrisis. Bijzonder is dat deze techniek afkomstig is van een Nederlander.

Isaac Le Maire (1558/1559 – 1624) was in de tijd van de Gouden Eeuw een succesvolle handelaar. Le Maire investeerde destijds 97.000 gulden in de VOC  en staat bekend als één van de grootste VOC-aandeelhouders. Hij wordt bewindhebber van de Amsterdamse afdeling en maakt deel uit van de eerste Heren XVII, het centrale bestuur van de VOC. Al snel belandt de samenwerking tussen Le Maire en de VOC in een neerwaartse spiraal. Le Maire wordt beschuldigd van fraude en moet hierdoor aftreden als bewindhebber.[1]

Hij richt in 1609, samen met tien anderen,  de Groote Compagnie op, dat als voornaamste doel heeft om te handelen in VOC-aandelen die niet in eigen bezit zijn.[2] Bij iedere aandelenverkoop wordt de afspraak gemaakt dat de koper op termijn, variërend van één tot twee jaar, de aandelen tegen een vooraf afgesproken prijs krijgt geleverd. Le Maire, die ondertussen negatieve geruchten verspreidt, verwacht dat het VOC-aandeel aanzienlijk zal dalen. Hierdoor verwacht hij grote winsten te maken op de aandelenverkoop door de te leveren aandelen vlak voor de afleveringsdatum te kopen. Le Maire wordt door zijn handelen in 1609 als de eerste short seller ooit beschouwd.[3]

Beleggingstechnieken

In de huidige beurswereld zijn er een aantal beleggingstechnieken. Twee belangrijke daarvan zijn ‘long’ of ‘short’  gaan. Een ‘long‘ positie werkt als volgt: wanneer de koers van bijvoorbeeld Royal Dutch Shell stijgt, dan stijgt ook de waarde van het aandeel. Een belegger die long gaat anticipeert op een gestage koersstijging van een aandeel of ander beleggingsinstrument. Hierdoor moet de belegger veel vertrouwen hebben in het aandeel van een bepaalde beursvennootschap. Het innemen van een long-positie is namelijk gericht op het realiseren van winst op lange termijn. Een groot voordeel van de long-positie is dat het maximale verlies beperkt is tot de inleg.[4]

Het spiegelbeeld van de long-positie is de short-positie. In dit geval verkoopt men aandelen zonder over de juridische eigendom te beschikken. Een short seller anticipeert op een koersdaling om hoge winsten te maken op korte termijn. Het is bijna niet voor te stellen hoe men winst kan maken met een aandeel dat in waarde daalt. Het onderstaand voorbeeld zal deze strategie nader toelichten.

A hoort dat het niet goed gaat met Royal Imtech N.V.. Uit meerdere persberichten blijkt dat de beursvennootschap te maken heeft gehad met fraudepraktijken. Hierdoor verwacht A dat het Imtech-aandeel zal dalen in waarde. A wil nu short gaan op Imtech. Stel dat het Imtech-aandeel €20 waard is. Een partij die veel Imtech-aandelen voor lange termijn in bezit heeft is B. Tegen een vergoeding, is B bereid 100 aandelen uit te lenen aan A. A verkoopt de geleende aandelen vervolgens aan C voor €20 per aandeel. Dan gaat, volgens verwachting van A, de koers dalen. Het imtech-aandeel is nu €15 waard. A koopt de aandelen voor de lagere koers en geeft de aandelen terug aan B. A maakt een winst van €5 per aandeel. Hierop wordt uiteindelijk de vergoeding aan B in mindering gebracht.

Het nadeel van short gaan is dat er geen limiet zit op het verlies dat je kunt lijden. Stel dat het Imtech-aandeel niet €15 maar €25 euro waard is. Dan resulteert dit in een verlies van €5 per aandeel. Doordat er geen limiet zit op de maximale waarde van een aandeel, zit er theoretisch gezien ook geen limiet op hoeveel je kunt verliezen. Beleggers hebben tegenwoordig verschillende technieken tot hun beschikking om dit verlies te beperken.[5]

Gevaren van short selling

In september 2008 bereikte de kredietcrisis een hoogtepunt. Short sellers werden door velen verantwoordelijk gehouden voor de instorting van financiële instellingen. Hierdoor kondigden meerdere toezichthouders op financiële markten, waaronder de AFM, een verbod op short selling af in bepaalde financiële ondernemingen. Dit verbod veranderde vanaf 1 juni 2009 in een meldingsplicht van short-posities.[6]

Vandaag de dag discussieert men uitvoerig over de eventuele negatieve effecten van short selling. Eén van de grootste negatieve effecten is de instabiliteit die op een financiële markt kan worden gecreëerd. Indien men op grote schaal op een koersdaling speculeert, kan dit ertoe leiden dat de koers van een aandeel onder een kunstmatige neerwaartse druk komt te staan. Hierdoor kan de gehele markt in een neerwaartse spiraal belanden.[7] Bovendien leven we, mede dankzij het wereldwijde web, in een tijdperk waarin valse geruchten in een steeds sneller tempo worden verspreid. Zo daalde de koers van het Apple-aandeel met 5,6 procent door het gerucht dat een Apple-topman zou overstappen naar Hewlett-Packard. Dit gerucht bleek achteraf onjuist te zijn.[8]

Kortom, short selling is een strategie die men het beste kan overlaten aan ervaren beleggers die bekend zijn met de risico’s en regelgeving. Vanwege het beperkte risico zal de gemiddelde belegger eerder long gaan. Uiteraard zal de short-positie een betere uitkomst bieden in dalende markten.

 

[1] http://www.onsamsterdam.nl/component/content/article/25-tijdschrift/tijdschrift-jaargang-2007/269-nummer-2-februari-2007?showall=&start=5.
[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Isaac_le_Maire#Concurrent_VOC.
[3] M.A.X. van Merrienboer, De Short Selling Regulering na het uitbreken van de financiële crisis, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2014, p. 5-9.
[4] M.A.X. van Merrienboer, De Short Selling Regulering na het uitbreken van de financiële crisis, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2014, p. 5-9.
[5] Beleggers maken gebruik van stop orders: dit is een opdracht tot aankoop of verkoop van een beleggingsinstrument die pas wordt uitgevoerd op het moment dat de koers een bepaald prijsniveau heeft bereikt.
[6]http://openaccessadvocate.tijdschriften.budh.nl/tijdschrift/vennootschapenonderneming/2012/7_8/VenO_0925-9643_2012_022_007_003.
[7] http://www.openaccessadvocate.nl/tijdschrift/vennootschapenonderneming/2009/1/VenO_0925-9643_2009_019_001_003.
[8] http://www.iculture.nl/apple-aandeel-daalt-na-gerucht-over-vertrek-tim-cook/.

Een reactie op “Short selling voor dummies”

  1. Wederom zeer interessante artikel! Had nog nooit van short selling gehoord. Erg leuk om hier eens over te lezen!

    Beantwoorden

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Door: Erna Smittenberg

"Smittenberg" uiteraard ...:.)

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×