‘Politiek? Wat is dat?’

 

Aan alles merk je dat de verkiezingen er weer aan komen. Het nieuws lijkt gedomineerd te zijn door de lijsttrekkers van verschillende politieke partijen en iedere partij doet middels het voeren van campagne haar uiterste best om jouw stem binnen te halen. Ja, jouw stem, want juist nu is het belangrijker dan ooit dat de stemgerechtigde jongeren de gang naar de stembus maken. Hoe kunnen we er alleen voor zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt?

 

Het stemrecht is -zoals de meesten van jullie wel zullen weten- verankerd in de wet. Art. 4 van de Grondwet stelt: “Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen”. Deze ‘beperkingen en uitzonderingen’ vinden we in de Kieswet. Krachtens art. B 1 lid 1 van deze wet is iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft en op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt gerechtigd om te stemmen. Duidelijk, zolang je niet van het kiesrecht bent ontzet kun je als 18-jarige of ouder gewoon gaan stemmen!

Toch zien we wereldwijd dat een deel van de jongeren hun stemrecht laat voor wat het is. Bij de Amerikaanse verkiezingen van afgelopen jaar is bijvoorbeeld minder dan 20%(!) van de stemgerechtigde jongeren (leeftijdscategorie 18-29) naar de stembus gegaan[i]. Bij het onlangs gehouden Brexit-referendum viel tevens op dat de opkomst onder jongeren gemiddeld genomen lager was dan bij ouderen[ii]. Als we even wat verder teruggaan in de tijd zien we dat bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 maar liefst 30% van de jongeren in de leeftijdscategorie van 18-25 jaar niet heeft gestemd[iii].

Dit is ongelofelijk zonde. Ons democratisch bestel zit zo in elkaar dat wij als volk, mits alles vlekkeloos verloopt, voor een periode van 4 jaar onze vertegenwoordigers in het parlement kiezen. Wij leven in een representatiedemocratie waarin het parlement een afspiegeling behoort te zijn van het volk. Alleen op deze manier kan ‘de wil van het volk’ op een effectieve manier vertegenwoordigd worden. Wanneer een deel van het volk haar wil niet kenbaar maakt via de stembus ontstaat er dus een scheve vertegenwoordiging. Als er relatief gezien minder jongeren naar de stembus gaan dan mensen van middelbare leeftijd en ouderen, bestaat het risico dat de belangen van jongeren ondergesneeuwd raken. Met het oog op de lange termijn (de jongeren zijn de toekomst!) is dit uiteraard onwenselijk.

Maar hoe gaan we de jongeren betrekken bij de politiek? Dat is zeker in een tijd waarin het vertrouwen in politici tot een nulpunt lijkt te zijn gedaald een lastig vraagstuk. Een sentiment dat namelijk lijkt te heersen is dat politici ‘toch niet luisteren’ en dat het daarom allemaal niets uitmaakt. Juist deze gedachte geeft populistische partijen als de PVV een rijke voedingsbodem. Zelf denk ik dat de sleutel ligt bij de informatievoorziening. Het belang van het stemmen dient benadrukt te worden en jongeren dienen door de politieke partijen op een heldere manier geïnformeerd te worden waar ze voor staan en wat ze voor jongeren willen gaan bereiken. Hierbij dient niet louter gebruik gemaakt te worden van de traditionele media, maar is bij uitstek een plek weggelegd voor sociale netwerken als Facebook en Instagram. Interactiviteit staat hierbij voorop, zeker het ‘livestreamen’ in de vorm van een vraag- en antwoordsessie verdient de aanbeveling. Op deze manier geef je jongeren de kans om direct vragen te stellen, waarop de politicus dan antwoord kan geven.

Het antwoord ligt echter niet alleen bij de politieke partijen zelf, ook vanuit de samenleving dient er meer aandacht te worden besteed aan het betrekken van jongeren bij de politiek. Het onderwijs neemt hier allereerst een belangrijke positie in. Al op de basisschool dient men kinderen een soort politiek basisbewustzijn mee te geven, iets dat vervolgens doorgezet kan worden op het middelbaar onderwijs met een vak ‘burgerschap’ en het onder de aandacht brengen van de verschillende politieke jongerenorganisaties. Wat misschien nog belangrijker is dan goed onderwijs op politiek vlak, is de rol van bekend Nederland. Neem nu bijvoorbeeld Tim Hofman die pleit voor een dag vrij op de dag van de verkiezingen[iv], of Arjen Lubach die met zijn programma Zondag met Lubach de politiek op een grappige doch serieuze wijze massaal onder de aandacht weet te brengen. Dit soort inspirators maken de politiek leuk en toegankelijk, hetgeen de interesse voor de politiek bij jongeren zou moeten bevorderen.

Hebben we hier de gouden formule om de opkomst van de jongeren bij de verkiezingen omhoog te krijgen? Nee, iets als dat bestaat denk ik niet. Op de politiek en de samenleving rust nu vooral een inspanningsverplichting om jongeren meer bij de politiek te betrekken. De politiek moet niet langer als iets ‘saais’ beschouwd worden of als iets waar wij als jongeren toch geen invloed op hebben. Die invloed hebben we namelijk wel, maar alleen als we collectief de gang naar de stembus maken op 15 maart. Laten we dan ook allemaal deze feestdag van de democratie vieren!

[i] http://www.electproject.org/home/voter-turnout/demographics

[ii] http://blogs.ft.com/ftdata/2016/06/24/brexit-demographic-divide-eu-referendum-results/

[iii] http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82095NED&LA=NL

[iv] http://nos.nl/op3/artikel/2158423-niet-jongeren-naar-het-stembureau-maar-het-stembureau-naar-jongeren.html

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Door: Erna Smittenberg

"Smittenberg" uiteraard ...:.)

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×