Net zoals in Zwitserland

Als het aan D66 ligt wel. Volgens de partij zijn deze stelsels te traditioneel. D66-Kamerleden Vera Bergkamp en Wouter Koolmees kwamen met een voorstel.

Het huidige stelsel

D66-Kamerlid Vera Bergkamp meent dat het familie-, schenk- en erfrecht niet meer past bij de ontwikkelingen die de samenleving heeft gemaakt. Het zou te weinig rekening houden met alleenstaanden en met de veranderende samenstelling van huishoudens.[1] Over welke wettelijke regelingen wordt hier gepraat? Enkele voorbeelden:[2] Wat het familierecht betreft, geldt dat een kind maximaal twee wettelijke ouders kan hebben. Wanneer twee mensen bij de geboorte of adoptie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, krijgen zij automatisch het ouderlijk gezag over hun kind.[3]

Erfrecht

Het is niet de eerste keer dat er vanuit D66 een voorstel komt om het erf-, familie- en schenkrecht aan te passen. In januari dit jaar kwam D66-Kamerlid Wouter Koolmees met het voorstel om het stelsel van erfbelasting aan te passen. Nu is het zo geregeld dat er relatief meer geld afgedragen moet worden aan de belasting als alleenstaanden zonder (pleeg-)kinderen geld willen nalaten aan bijvoorbeeld een mantelzorger of goede vriend. Over deze erfenis moet dan namelijk over een bedrag van 2092 euro of hoger 30 tot 40%[4] Wanneer iemands partner en zijn kinderen een bedrag lager dan 121.296 euro erven, moet hierover 10% erfbelasting betaald worden. Over een bedrag hoger dan 121.296 euro, moet 20% erfbelasting betaald worden. Kleinkinderen en verdere familieleden moeten tot een bedrag van 121.296 euro 18% afstaan, en over een bedrag hoger dan 121.296 euro 36% afstaan aan erfbelasting. Koolmees stelde voor dit stelsel aan te passen aan de huidige samenleving. Steeds meer mensen hebben namelijk bewust geen partner en bewust geen (pleeg-)kinderen. Volgens zijn voorstel wordt de erfbelasting voor alleenstaanden zonder(pleeg-)kinderen meer gelijkgetrokken met de erfbelasting van mensen met (pleeg-)kinderen.[5]

Het familierecht

Wat betreft het familierecht stelt Vera Bergkamp voor om het juridisch mogelijk te maken om aan méér dan twee ouders het wettelijk ouderschap toe te kennen. Hiervoor voert Bergkamp aan dat tegenwoordig steeds vaker kinderen worden opgevoed door drie of vier ouders, in geval van bijvoorbeeld stiefouders of een donorvader of -moeder. Verder bevat het voorstel het idee het ouderlijk gezag automatisch toe te kennen over kinderen die worden geboren buiten het huwelijk of het geregistreerde partnerschap, gekeken naar het feit dat sinds 2012 meer dan de helft van de eerstgeborenen buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren. De ouders hoeven het kind dan niet nog te erkennen, wat nu wel moet gebeuren. Tot slot nog waarschijnlijk het opvallendste punt uit het voorstel: het voorstel om kinderen te kunnen onterven. Volgens D66 is het een ongerechtvaardigde inbreuk op de vrijheid van de erflater om bij testament niet over het eigen vermogen te beschikken.[6] Het is nog afwachten wat de Tweede Kamer van het voorstel vindt. Wil iemand zijn kinderen onterven, dan zal hij vooralsnog toch nog naar Zwitserland moeten verhuizen.

[1] https://zeeland.d66.nl/2015/10/01/d66-zeeland-organiseert-debat-modernisering-familierecht/
[2] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden-en-erven/vraag-en-antwoord/wat-is-de-wettelijke-verdeling-bij-erfrecht
[3] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag/vraag-en-antwoord/rechten-plichten-ouderlijk-gezag
[4] http://ericaverdegaal.nl/publications/index/910
[5] http://www.erfrechtprobleem.nl/nieuws/2015/erfbelasting-is-te-veel-opgesteld-voor-de-traditionele-gezinssituatie
[6] http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4175309/2015/10/31/D66-familierecht-loopt-achter-bij-huidige-maatschappij.dhtml

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Door: Erna Smittenberg

"Smittenberg" uiteraard ...:.)

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×