Matchingsites: welke advocaat is de ideale match?

 

Een redelijk nieuw fenomeen binnen de advocatuur is de matchingsite. Wie hierbij denkt aan een datingsite voor advocaten zit er ietwat naast. Matchingsites zijn namelijk tussenpersonen die een cliënt aan een advocaat koppelen. Begin dit jaar heeft de deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam gesteld dat het achteraf betalen voor een zaak in strijd is met het provisieverbod, een belangrijke gedragsregel voor de advocatuur.[1] Afgelopen week is een commissie ingesteld die de huidige gedragsregels gaat onderzoeken.[2] Hier valt een verband te bespeuren.

Wat doet een matchingsite precies?

Een matchingsite is eigenlijk een marktplaats die consumenten en bedrijven in contact brengt met geschikte advocaten. Advocaten kunnen digitaal een offerte aanbieden, zodat de cliënt het beste voorstel kan kiezen. Op sommige sites betalen alle geïnteresseerde advocaten voor het indienen van hun ‘pitch’, op andere sites betaalt alleen de uitverkoren advocaat voor de bemiddeling. Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) mag dit laatste niet, want als een advocaat ‘provisie’ betaalt, komt zijn onafhankelijkheid in het geding. Volgens de deken mag een advocaat dus niet betalen om een concrete zaak te krijgen. Het achteraf betalen voor een zaak is in strijd met gedragsregel 2 lid 2, het provisieverbod. De advocaat die in strijd met dit verbod handelt, kan te maken krijgen met tuchtrechtelijke maatregelen. Volgens de deken mag adverteren op koppelsites wel, maar dan alleen tegen een ‘redelijk’ tarief.


‘Het optreden van de Orde zou de vernieuwing en transparantie die de platforms bieden de das omdoen.’


 

Onbegrip bij de sites

Advocaten die het provisieverbod overtreden hebben, kunnen via een inkeerregeling alsnog vrijuit gaan. Ze moeten de deken dan voor 4 april 2016 schriftelijk geïnformeerd hebben over de afspraken met de sites. In dat geval worden geen tuchtrechtelijke maatregelen genomen. Ze moeten dan wel verklaren dat ze de afspraken beëindigen en nooit meer op deze manier opdrachten zullen verwerven. Met name de matchingsites zijn hier vanzelfsprekend niet blij mee. Zij zeggen dat justitiabelen (mogelijke cliënten) de sites juist nodig hebben om een passende advocaat te vinden. Het optreden van de Orde zou de vernieuwing en transparantie die de platforms bieden de das omdoen. Volgens de sites is het verbod onzin, omdat de consument de advocaat zelf uitkiest en de vergoeding geen invloed heeft op het keuzeproces. Het zou alleen maar een betere match opleveren.

Huiverige advocaten, terecht?

Sinds het standpunt van de deken lijken advocaten huiverig geworden. Ze durven niet meer in zee te gaan met de matchingsites. Maar wat doen de matchingsites nu eigenlijk fout? Een van de matchingssites reageerde als volgt:

“De klant betaalt ons en wij betalen de advocaat. We houden 20% van de factuur. Daar doen we meer voor dan alleen bemiddelen. We nemen het debiteurenrisico voor onze rekening en hebben ook een rol bij het afhandelen van klachten. De advocaat betaalt mij pas als hij een klant krijgt. Dat lijkt me eerlijk. Verder zie ik niet in hoe een advocaat zijn onafhankelijkheid verliest door zaken te doen met ons. Wij kiezen niet de advocaat, dat doet de klant. Advocaten zijn vrij om te bepalen welke prijs ze rekenen, en in welke mate ze beschikbaar zijn.”[3] 

De deken lijkt het vooral bezwaarlijk te vinden dat de matchingsite in dit geval de 20% van de factuur inhoudt. Dit zou de onafhankelijkheid van de advocaat in het geding brengen. Mijns inziens valt hier enerzijds iets voor te zeggen. De advocaat neemt een bijzondere positie in in de maatschappij en zou niet aan de wil van de cliënt moeten worden onderworpen. Je voert als advocaat samen met je cliënt de regie. Anderzijds is de advocaat een commerciële dienstverlener en zou het geen verschil moeten maken hoe de cliënt bij de advocaat terecht komt. Zie het als een bepaalde vorm van contractsvrijheid waarbij een tussenpersoon de contractspartijen slechts bij elkaar brengt.

Wijziging provisieverbod?

De gedragsregels gaan zeer waarschijnlijk gewijzigd worden. Niet alleen omdat de gedragsregels van nu al uit mijn geboortejaar (1992) stammen, maar ook vanwege een aantal recente ontwikkelingen, zoals de matchingssites. De ingestelde commissie gaat onderzoeken welke gedragsregels herzien moeten worden. Denkbaar is dat het provisieverbod wordt aangepast of aangevuld. Vaststaat dat de advocatenwereld erg verdeeld is over deze materie. In de juridische wereld heeft iedereen immers een (gegronde) mening.

Volg BJ Online en blijf op de hoogte over dit onderwerp.

 

 

 

[1] https://www.advocatenorde-amsterdam.nl/32111/nieuwsbrief-12-januari-2016
[2] http://www.mr-online.nl/juridisch-nieuws/29721-gedragsregels-advocaat-toe-aan-opfrisbeurt
[3] http://www.mr-online.nl/juridisch-nieuws/28837-advocaat-mag-niet-digitaal-pitchen

 

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Door: Erna Smittenberg

"Smittenberg" uiteraard ...:.)

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×