De vluchtelingen’crisis’

Op woensdag 16 september gaf professor meester Thomas Spijkerboer, specialist op gebied van migratierecht, een indrukwekkende lezing over de vluchtelingenproblematiek aan de Nijmeegse studenten. Vlak voor deze lezing werd in een dag akkoord gegaan met het plaatsen van drieduizend vluchtelingen in Nijmegen.  Deze vluchtelingen worden opgevangen in het natuurgebied Heumensoord, waar in de zomer een kampement voor de militairen die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse staat. Tijdens deze lezing schetste Spijkerboer een duidelijk beeld van de problematiek in verschillende kaders; van wereldwijd tot regionaal.

Wereldwijd

Het beeld van gammele, overvolle bootjes is een beeld dat wekelijks meerdere malen op ons netvlies wordt gebrand door de media. Dan hebben we het nog niet eens over het aangespoelde lijkje van Alan, waarbij we niet moeten vergeten dat velen hetzelfde lot treft. Het aantal vluchtelingen dat per week naar Nederland toe komt is groot, maar wat we niet moeten vergeten is dat de vluchtelingenstroom wereldwijd vele malen groter is. Tijdens de lezing werd door Spijkerboer verteld dat momenteel ongeveer één miljoen vluchtelingen zich naar Libanon verplaatsen, daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat Libanon een inwoners aantal heeft van amper vier miljoen.[1] Ook de vluchtelingenstroom binnen Syrië is vele malen groter dan wij ons überhaupt kunnen voorstellen.[2] Hoewel Nederland met de handen in het haar zit is het belangrijk deze problematiek in perspectief te blijven zien. De belangrijkste gastlanden zijn namelijk nog steeds Libanon, Turkije en Pakistan.

Europa

De krantenkop: ‘Tientallen vluchtelingen gestikt in vrachtwagen’  is niemand in de koude kleren gaan zitten. Deze vluchtelingen waren op weg naar Oostenrijk en hadden het ‘beloofde land’ Europa al bereikt. Volgens Spijkerboer is de reden waarom zij niet direct in Griekenland zijn gestopt eenvoudig te verklaren. Hoewel één Europa het beeld is dat velen hebben zijn verschillende pogingen om een gemeenschappelijk asielbeleid te handhaven tot dusver nog niet succesvol verlopen. In Griekenland worden vluchtelingen welke vervolgens asiel willen aanvragen in negen van de tien gevallen geweigerd. Daarbij wordt deze weigering negen van de tien keer met hetzelfde afwijzingsformulier afgedaan. In Oostenrijk wordt een asielvergunning veel vaker verleend. Daarnaast helpt het paradoxale gedrag van Europa niet bij het voorkomen van deze illegale praktijken: de gedachtegang: ‘natuurlijk vangen we jullie op, maar zie ons eerst maar eens te bereiken’ geeft smokkelaars de mogelijkheid om grof geld te verdienen.

Nederland

De ernst van deze kwestie is groot: Spijkerboer geeft aan dat onze regering dit niet alleen kan oplossen. Hij bekritiseert de manier waarop Nederland en Europa zich laten overvallen door een vluchtelingencrisis. “Het conflict in Syrië brak in 2011 uit, we weten al lang dat het niet goed gaat. Dan moet je op tijd een buffer aanleggen.” Aldus Spijkerboer. Hij spoort Nederlanders aan te accepteren wat er is gebeurd en met zijn allen de handen uit de mouwen te steken. Universiteiten kunnen hierbij denken aan het opnemen van enkele vluchtelingen als student of docent. Daarnaast kunnen studenten aan vluchtelingen vooral een warm welkom bieden. Echter, niet enkel studenten kunnen iets betekenen. Denk bijvoorbeeld aan de Tielse voetbalclub Theole waar vluchtelingen die in Tiel gehuisvest worden gratis lid kunnen worden.

De situatie is schrijnend en tot nu toe is er geen perfecte oplossing. Van belang is om kritisch doch begripvol naar deze situatie te kijken. Aan deze kritische blik heeft Spijkerboer een uitstekende bijdrage geleverd.

[1] https://decorrespondent.nl/2179/Een-vijfde-van-Libanon-bestaat-nu-uit-Syrische-vluchtelingen/156021915049-8e4378ac

[2] http://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/nieuws/3-miljoen-syriers-gevlucht-een-trieste-mijlpaal

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Door: Erna Smittenberg

"Smittenberg" uiteraard ...:.)

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×