Apple laat zich niet zomaar opeten

’s Werelds meest waardevolle bedrijf is onlangs verwikkeld geraakt in een juridisch geschil met de Federal Bureau of Investigation (hierna: FBI).[1] De aanleiding hiervan is de terroristische aanslag van 2 december 2015 in San Bernardino in Californië. Eén van de overleden schutters, genaamd Syed Farook, maakte gebruik van een Iphone 5C.[2] Volgens de FBI bevat dit toestel gegevens die waardevol kunnen zijn voor de strijd tegen terrorisme. De FBI beweert echter geen toegang te kunnen krijgen tot deze gegevens. Apple heeft haar toestellen namelijk uitgerust met een geavanceerde productbeveiliging.[3]

Het kraken van beveiligingssystemen behoort tot de dagelijkse gang van zaken van de FBI. Een veelgebruikte methode is het inschakelen van een zogenoemde brute force. Dat is niets meer dan software die automatisch alle mogelijke wachtwoordcombinaties uitprobeert.[4] Hiervoor gebruikt de FBI geavanceerde computers die over veel rekenkracht beschikken, dit maakt het proces minder tijdrovend. Elektronicabedrijven zoals Apple begrijpen dat ook kwaadwillenden over dergelijke software beschikken. Met die gedachte is het beveiligingssysteem van de Iphone ontwikkeld.

Apple Touch ID en Access code

Apple biedt haar gebruikers in beginsel twee mogelijkheden om de Iphone te beveiligen. Gebruikers kunnen het toestel ontgrendelen door middel van een vingerafdruk of cijfercode.[5] Sinds een recente iOS-update is het bovendien mogelijk om alle data automatisch te verwijderen nadat tienmaal een foutieve toegangscode is ingevoerd. Het toestel van Syed Farook ondersteunt deze functie, niet zeker is of de functie ook is geactiveerd. Hierdoor is het riskant om een brute force in te schakelen. Een brute force zal namelijk nooit binnen de tien toegestane combinaties het correcte wachtwoord vinden.

Een ander knelpunt is de restrictie dat het invoeren van wachtwoorden enkel handmatig kan geschieden. Het is niet mogelijk om de Iphone te koppelen aan een computer die automatisch wachtwoorden invoert. Daarnaast voegt iOS een vertraging toe van 80 milliseconden per mislukte poging. Volgens Bloomberg Business betekent dit dat het 5,5 jaar zal duren om alle mogelijke combinaties uit te proberen. De FBI eist kortom dat Apple meewerkt aan het schrijven van een software die de beveiliging omzeilt.[6]

All Writs Act of 1789

De FBI heeft de federale rechtbank met succes verzocht tot een bevel aan Apple om de betreffende software te schrijven. De rechtbank wijst de vordering toe op basis van de All Writs Act of 1789:

“The Supreme Court and all courts established by Act of Congress may issue all writs necessary or appropriate in aid of their respective jurisdictions and agreeable to the usages and principles of law.”[7]

Een writ is een formeel bevel afkomstig van een administratief of rechterlijk orgaan. De rechter heeft onder de All Writs Act de bevoegdheid om partijen te bevelen tot een bepaald handelen of nalaten. Opvallend is dat de bepaling behoorlijk ruim is geformuleerd. Hierdoor staat de bepaling bekend als een catchall-bepaling. De All Writs Act is van toepassing op gevallen die geen individuele bepaling in de wet kennen.[8] Een groot kritiekpunt is dat deze wet 227 jaar oud is. Men kan zich hierdoor afvragen of het wenselijk is om deze vage bepaling, gelet op de ontwikkelingen in de samenleving, ruim te interpreteren.

A Message to Our Customers

Op 16 februari 2016 heeft Apple-CEO Tim Cook zijn bezwaren omtrent het gerechtelijk bevel middels een openbare brief bekendgemaakt. Hierin benadrukt hij dat Apple zich tegen dit bevel zal verzetten. Bovendien meent hij dat de Amerikaanse overheid de rampzalige gevolgen van dit bevel heeft onderschat. De FBI vraagt Apple een digitale ‘sleutel’ te ontwikkelen om toegang te krijgen tot de beveiligde data op het toestel van Syed Farook. Ondanks dat het hier gaat om een zwaarwegend maatschappelijk belang, weigert Apple mee te werken. De reden hiervoor is dat een dergelijke sleutel niet één, maar talloze Iphones zou kunnen ontgrendelen. Miljoenen Iphone-gebruikers zouden gevaar lopen indien de software in verkeerde handen valt. Iphones worden namelijk gebruikt om privégesprekken, foto’s, notities, financiële informatie en medische gegevens op te slaan. Het zou hierdoor onverantwoord zijn om een bijdrage te leveren aan de verzwakking van het beveiligingssysteem.[9]

Een juridisch argument om niet mee te werken aan het gerechtelijk bevel is de schepping van een ongewenst precedent. Dit precedent zou de macht van de Amerikaanse overheid aanzienlijk vergroten. Zo zouden elektronicabedrijven kunnen worden verplicht om software te schrijven ten behoeve van opsporingsonderzoeken.[10] Techgiganten als Apple en Google verliezen hierdoor een belangrijk deel van hun autonomie. Tevens loopt de vrijheid van meningsuiting (First Amendment) een flinke deuk op. De vrijheid van het schrijven van code valt namelijk onder dit grondrecht.[11]

FBI trekt voor nu de stekker eruit

De FBI heeft onlangs bevestigd dat een verplichte medewerking van Apple niet meer aan de orde is. De federale instelling heeft namelijk een alternatieve wijze gevonden om de Iphone te kraken. Bloomberg Business vermoedt dat de FBI samenwerkt met een divisie van de Japanse Sun Corporation, dit is nog niet bevestigd. Hiermee is tevens het juridisch geschil tot een einde gekomen.[12] De kans is aannemelijk dat soortgelijke zaken zich in de nabije toekomst opnieuw zullen voordoen. FBI directeur James Comey heeft namelijk onthuld dat de Justice Department niet in staat is om Iphones te kraken die nieuwer zijn dan de Iphone 5s.[13]

Gelet op de digitalisering van de samenleving is het mijns inziens wenselijk dat de Amerikaanse wetgever een bijzondere wet in het leven roept. Deze wet zou moeten voorzien in regelingen voor decryptiegeschillen tussen privaatrechtelijke rechtspersonen en de overheid. Binnen een jaar tijd zijn er minstens twaalf verzoeken door de Amerikaanse overheid ingediend voor de toegang tot beveiligde Iphones.[14] Bovendien zijn al deze verzoeken gedaan onder de All Writs Act. Speciale wetgeving stelt een duidelijke grens aan de macht van de overheid. Naarmate de overheid minder over ons weet, des te meer vrijheid haar burgers hebben om te denken en spreken.

[1] http://fortune.com/2016/02/04/most-valuable-companies-fortune-500-apple/.
[2] http://www.dailymail.co.uk/news/article-3346500/Pictured-handcuffed-body-San-Bernardino-terrorist-Pakistani-wife-pledged-allegiance-ISIS-Facebook-slaughter-14.html.
[3] http://www.bloomberg.com/news/features/2016-03-20/the-behind-the-scenes-fight-between-apple-and-the-fbi.[4] https://nl.wikipedia.org/wiki/Brute_force_(methode).
[5] https://support.apple.com/en-us/HT201371; https://support.apple.com/en-us/HT204060.[6] http://www.bloomberg.com/news/features/2016-03-20/the-behind-the-scenes-fight-between-apple-and-the-fbi.
[7] 28 U.S.C. § 1651 – Writs.
[8] http://www.popularmechanics.com/technology/a19483/what-is-the-all-writs-act-of-1789-the-225-year-old-law-the-fbi-is-using-on-apple/.
[9] http://www.apple.com/customer-letter/.
[10] http://www.apple.com/customer-letter/.[11] https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/02/26/we-asked-a-first-amendment-lawyer-if-apples-code-is-speech-argument-holds-water-heres-what-he-said/.
[12] http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-31/inside-the-little-known-japan-firm-helping-the-fbi-crack-iphones.[13] http://uk.businessinsider.com/fbi-says-it-cant-hack-into-new-iphones-2016-4?r=US&IR=T.[14] https://theintercept.com/2016/02/23/new-court-filing-reveals-apple-faces-12-other-requests-to-break-into-locked-iphones/.

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×