Interview bij KAS BANK N.V.

Verder kijken dan enkel de advocatuur: ontdek waar je goed in bent! Welke mogelijkheden heb je als student Rechtsgeleerdheid? Voor deze carrièrespecial interviewden wij Marscha en Otto, beiden werkzaam bij KAS BANK. Waar andere banken bekend staan om het verstrekken van krediet, is KAS BANK gespecialiseerd in effectendienstverlening. Otto heeft het Management Traineeship gevolgd en is nu Business Consultant Corporate Development. Marscha heeft het Network Management traineeship gevolgd en is nu Network Manager. Waarom hebben zij ervoor gekozen om het bankwezen in te gaan?

Auteurs: Remy van der Hoek & Sanne Strijbos

Wat doet KAS BANK precies?

KAS BANK wijkt af van een standaard bank waardoor de bank ook niet zo bekend is onder studenten, particulieren en de rest van het grote publiek. Marscha: “Wat we eigenlijk doen is alles wat met effectendienstverlening te maken heeft. Op de beurs vinden financiële transacties plaats, hiervan zien de meeste mensen normaal gesproken alleen de voorkant, wat er aan de achterkant allemaal bij komt kijken ziet en weten maar weinig mensen.” ”Over de hele wereld houden wij direct rekeningen aan bij effectenbewaarplaatsen of indirect via correspondentbanken. Op deze manier kunnen wij alle werkzaamheden die komen kijken bij het verhandelen van effecten regelen.” Dit wordt met name gedaan voor institutionele klanten zoals pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsmaatschappijen. Zo verzorgt KAS BANK de gehele administratie: te denken valt aan het opmaken van rapportages, het bepalen wat uitgekeerd moet worden aan dividend en het verzorgen van stemmogelijkheden bij algemene vergaderingen van aandeelhouders: zelfs als deze vergadering aan de andere kant van de wereld plaatsvindt. Wetgeving speelt bij de dienstverlening die KAS BANK biedt een erg grote rol en na de economische crisis hebben wetgevers alleen maar meer toezichtwetgeving geïntroduceerd. Zo heb je voor effectendienstverlening bepaalde vergunningen nodig. De klanten van KAS BANK kunnen doorgaans niet zelf aan de vergunningseisen voldoen, daarnaast zijn de kosten voor het verkrijgen van zo’n ook zeer hoog. KAS BANK heeft mede hierdoor een unieke positie binnen de effectendienstverlening en wordt als onafhankelijke specialist veelvuldig ingeschakeld.

Hoe zijn jullie bij KAS BANK terecht gekomen?

Otto geeft aan dat hij door Marscha kennis heeft gemaakt met KAS BANK. “Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij een groot en een middelgroot advocatenkantoor. Je geeft daar advies, althans een klein gedeelte van het advies. Dat adviseren vind ik erg leuk, maar ik miste daar het vervolg en het grotere plaatje.” Tijdens zijn studie heeft Otto veel nevenactiviteiten gedaan, waaronder bestuurs- en commissiewerk bij de JFV Nijmegen. “Ik wilde heel graag die bezigheden en ervaringen combineren met het recht. Deze combinatie heb ik gevonden in het Management Traineeship.”

Marscha is tijdens haar studie ook erg actief geweest met bestuurs- en commissiewerk. Ook zij heeft stage gelopen in de advocatuur. “Hoewel ik de advocatuur erg leuk vond was dit het toch niet helemaal voor mij. Ik miste een stukje management en organisatie. Vervolgens ben ik gaan kijken naar verschillende Traineeships.” Aangezien Marscha altijd erg geïnteresseerd is geweest in de financiële wereld, en dan met name de werking van de aandelenwereld beurs, was KAS BANK met voorgenoemde specifieke dienstverlening de bank die haar het meeste aantrok. “Bovendien is het werk heel erg dynamisch: er is hier geen dag dat ik de hele tijd aan mijn bureau zit en niemand spreek.”

Wat zijn jullie werkzaamheden?

Er zijn twee traineeships die je bij KAS BANK kan volgen: het Network Management Traineeship en het Management Traineeship. Deze traineeships zijn beiden gericht op de ‘backoffice’ van de bank. Dat is de operationele kant van de bank. Otto heeft zich bezig gehouden met verschillende projecten. Zo heeft hij zich bezig gehouden met een verbetertraject, waarin gekeken werd welke  producten niet meer aan de klantwensen voldeden. Daarnaast heeft hij zich bezig gehouden met Amerikaanse belastingwetgeving (FATCA en QI) waar hij plaatsnam in de werkgroep die verantwoordelijk is voor de implementatie van deze wetgeving. Hierbij moest de wet worden geïnterpreteerd en aan de hand daarvan moest beleid worden opgesteld. Otto:  “Hierbij heb ik werkinstructies opgesteld, zodat medewerkers handelen volgens de wet en heb ik beleid geschreven waar de bank zich nu aan houdt”.

Marscha heeft het Network Management Traineeship gevolgd en is op dit moment doorgestroomd naar de functie van Network Manager. “Mijn werkzaamheden hebben een meer extern karakter dan die van Otto”. Binnen Network Management bekijk je met welke andere banken en andere partijen samenwerkingsverbanden aan kunt gaan. Verder houd je de regelgeving (in verschillende landen) in de gaten en bepaal je of deze invloed op klanten en op de inrichting van de dienstverlening heeft. Ook het opzetten en uitvoeren van een Due Diligence op de correspondentbanken kwam tijdens het traineeship voorbij. Deze werkzaamheden worden verricht in de vorm van projecten waarbij allerlei afdelingen binnen de bank nodig zijn. Door het leiden van deze projecten leer je de afdelingen binnen de bank kennen en is het mogelijk om te bekijken in welke richting je wilt doorstromen. In het afgelopen jaar zijn bij KAS BANK zes trainees begonnen, waarvan er vier een juridische achtergrond hebben. Uiteindelijk zijn deze trainees allemaal een andere kant opgegaan.


Waar je vooral iedere dag profijt van hebt is je analytisch vermogen.


 

Op welke momenten maken jullie gebruik van je juridische achtergrond?

Je loopt hier natuurlijk niet de hele dag rond met je wettenbundel in de hand. Waar je vooral iedere dag profijt van hebt is je analytisch vermogen. Bij rechten leer je dingen op een bepaalde manier benaderen. De opgedane juridische kennis gebruik je om het grotere plaatje te kunnen blijven zien. Daarnaast is er niet een bepaalde studie die past bij de traineeships van KAS BANK.

Hoe is de sollicitatieprocedure en het opleidingstraject?

Otto:”Het solliciteren verschilt niet wezenlijk van andere sollicitatieprocedures. Wat het traineeship bijzonder maakt is dat het niet per periode start. Als er een trainee klaar is met zijn traineeship, dan komt er weer een plek vrij. Zodoende kan een zeer persoonlijk traineeship ontwikkeld worden, een traineeship waarbij je snel veel verantwoordelijkheden krijgt. Bij KAS BANK zullen ze ook snel laten weten wat ze van je vinden en dat niet snel onder stoelen of banken steken. Het traineeship wordt echt aangepast aan de persoon zelf.” Marscha: “We hebben ook een opleidingstraject: CIP (Certified Investment Professional), dat bestaat uit acht vakken en een scriptie. Deze acht vakken bereiden je voor op de verschillende afdelingen binnen KAS BANK. Meerdere financiële bedrijven volgen dit opleidingstraject.”

Wat heb je nodig als je bij KAS BANK wilt gaan werken?

Volgens Otto heb je vooral belangstelling voor de financiële wereld nodig. “Je kunt bij allerlei financiële instellingen traineeships volgen, maar je moet affiniteit hebben met het product dat je gaat verkopen. Daarnaast moet je dingen klaar kunnen spelen. Je bent een trainee maar zo word je niet behandeld, de dingen die je doet moeten wel goed gaan.”


Ontdek waar je goed in bent!”


 

Hebben jullie nog tips voor de Nijmeegse student?

Tijdens haar studie heeft Marscha vooral gekeken naar de advocatuur. De studie is ook gericht op de advocatuur, zodat de niet typische juristenberoepen minder in de schijnwerpers staan. “Ook al heb je tegenwoordig minder tijd om stage te lopen, toch raad ik studenten aan om minimaal twee stages te lopen: een stage in de advocatuur en een stage bij een andere instelling. Als student/starter kun je je op heel veel plaatsen nuttig maken. Ontdek waar je goed in bent!”

 

 

 

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Door: Erna Smittenberg

"Smittenberg" uiteraard ...:.)

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×