Shelby County v. Holder

Een zaak van de Supreme Court van de Verenigde Staten uit 2013. Een zaak die u waarschijnlijk niet bekend voorkomt. Toch is het een zaak die een essentieel deel van de Voting Rights Act van 1965 uitschakelde. Daarmee is het een zaak die nauw verweven is met de recentelijke Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Hoogtijdagen van de Civil Rights Movements

De namen Rosa Parks en Martin Luther King komen u waarschijnlijk bekend voor. Namen die in een ver verleden van grote betekenis waren, maar tegenwoordig als zwarte bladzijdes in een boek zijn omgeslagen. Discriminatie is immers verboden in De Verenigde Staten, onder andere onder het veertiende amendement van de Amerikaanse Constitutie. Daarnaast is het recht om te stemmen in de Verenigde Staten aan eenieder toegekend ongeacht ras of kleur op basis van het vijftiende amendement. Deze amendementen stammen niet, zoals ze misschien doen vermoeden, uit tijden na de bovengenoemde namen. De amendementen stammen beide uit een tijdperk hiervoor, namelijk uit 1868 en 1870.

Een les uit het verleden

Beide amendementen boden op papier wellicht genoeg bescherming, maar in de praktijk klaarblijkelijk niet. Het was de uitbreiding op beide amendementen, de Voting Rights Act (hierna: VRA), die een belangrijke, afdwingbare, schakel vormde tot het beperken van discriminatoire wetgeving ten aanzien van het stemrecht. In 1965 werd deze wet ondertekend door de toenmalige president Johnson. De nieuwe wet zou ervoor zorgen dat de federale overheid toezicht kon houden op verkiezingen in gebieden die een verleden hadden met discriminatoire wetgeving. Zo hield artikel 2 van de VRA in dat er geen kwalificatie of voorvereiste mocht zijn die het stemrecht zou ontnemen of verkorten op basis van ras of kleur.[1] Artikel 5 van de VRA hield in dat bepaalde staten of gebieden voorafgaand aan nieuwe wetgeving met betrekking tot het stemrecht toestemming nodig hadden van de Minister van Justitie of de U.S. District Court of D.C.[2] Onder deze staten vielen onder andere Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, South-Carolina en Virginia. Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal geregistreerde African American kiezers enorm toenam.

afbeelding1

Bron: https://epic.org/privacy/voting/register/intro_c.html

 

Een nieuw tijdperk

In 2013 kwam er verandering. In Shelby County v. Holder verklaarde de Supreme Court artikel 4 van de VRA onconstitutioneel met 5 tegen 4 stemmen. Doordat de jurisdicties bedoeld in artikel 5 bepaald werden door artikel 4 betekende dit dat artikel 5 vanaf dat moment niet meer toepasbaar was. In zijn opinion voerde Chief Justice Roberts aan dat het opnieuw in werking stellen van artikel 4 gebaseerd is op veertig jaar oude feiten die geen enkele logische relatie hebben met het heden.[3] Rechter Ginsberg schreef een dissenting opinion waarbij drie anderen zich aansloten: “The sad irony of today’s decision lies in its utter failure to grasp why the Voting Rights Act has proven effective[…] Throwing out preclearance when it has worked and is continuing to work to stop discriminatory changes is like throwing away your umbrella in a rainstorm because you are not getting wet.”[4]

Verkiezingen van 2016

Allereerst een bijzondere noot. In geen van de zesentwintig presidentiele debatten was de VRA een gespreksonderwerp. Gevolgen bleken er inderdaad te zijn. Veertien staten hadden strengere wetten rondom het stemrecht in 2016. Deze bestonden grotendeels uit strengere regels omtrent identificatie, minder mogelijkheden tot vervroegd stemmen en vermindering van het aantal stemlocaties.[5] Wisconsin, waar Trump met een meerderheid van 27.000 stemmen won, had 300.000 ongeregistreerde kiezers. Verder daalde de opkomst in Milwaukee, waar 70% van de staats Afro-Amerikaanse bevolking leeft, met 52.000.[6]

Trump en section 2

Een belangrijke opmerking die gemaakt dient te worden, is dat de Supreme Court niet het vereiste van voorafgaande toestemming op zichzelf onconstitutioneel verklaarde. Enkel de formule die al sinds het begin van aanname van de VRA gebruikt werd. Hiermee bestaat dus de mogelijkheid voor het Congres om een nieuwe wet aan te nemen.[7] Of dit snel zal gebeuren, valt te betwijfelen nu de Republikeinen de meerderheid in het Congres hebben.[8] Ook is de VRA niet geheel monddood gemaakt. Artikel 2 biedt nog een oplossing. Het probleem hierbij is echter wel dat artikel 2 pas een mogelijkheid biedt nadat er een schending van de VRA is begaan en daarom pas later afdwingbaar is.

North Carolina

Kort na de uitspraak in Shelby County v. Holder kwamen er onder andere in North Carolina nieuwe wetten tot stand. Wetten die enkele grote veranderingen teweeg zouden kunnen brengen voor het aantal stemmen dat uitgebracht kon worden bij de verkiezingen. Zo werd het aantal dagen dat er vervroegd gestemd kon worden teruggebracht en het op dezelfde dag registreren en stemmen werd verboden. Ook zouden stemmen die op de verkeerde plek werden uitgebracht niet meer geteld worden. Verder kwamen er strengere eisen aan het middel van identificatie. Voordat de zaak bij de Supreme Court kwam, lag het bij het Court of Appeals for the Fourth Circuit. Laatstgenoemde keurde de wet af. Rechter Diana Gribbon Motz van het Hof schreef:  “The new provisions target African Americans with almost surgical precision” and “impose cures for problems that did not exist,”  “Thus the asserted justifications cannot and do not conceal the State’s true motivation.”[9] Zo zouden bij de identificatie enkel identificatiemiddelen zoals rijbewijzen en paspoorten toegestaan zijn, welke buitenproportioneel gehouden worden door blanken. Dit terwijl identificatiemiddelen van colleges of state assistance programs, welke African Americans meer bezitten, niet meer toegestaan zijn.[10]

A Dream

Hoewel de daadwerkelijke schaal van beperking lastig te beoordelen is, acht ik de beperkingen in het uitoefenen van het stemrecht zeker aanwezig. Met een stemming van 4 tegen 4 werden de nieuwe wetten in North Carolina verworpen. Obama nomineerde op 16 maart 2016 nog een nieuwe rechter voor de Supreme Court. Dit werd echter niet in overweging genomen door de senatoren. Momenteel is het nog de vraag wie Trump voordraagt. Nog belangrijker wat voor consequenties deze nieuwe, waarschijnlijk conservatieve, rechter heeft voor de Verenigde Staten.

 

[1] https://www.justice.gov/crt/section-2-voting-rights-act

[2] https://www.justice.gov/crt/about-section-5-voting-rights-act

[3] https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-96_6k47.pdf

[4] Shelby County v. Holder

[5] http://www.nytimes.com/2016/11/22/opinion/voting-rights-in-the-age-of-trump.html?_r=0

[6] https://www.thenation.com/article/did-republicans-rig-the-election/

[7] http://www.vox.com/cards/voting-rights-fight-explained/what-was-shelby-county-v-holder

[8] http://www.nytimes.com/2016/11/22/opinion/voting-rights-in-the-age-of-trump.html?_r=0

[9] https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/appeals-court-strikes-down-north-carolinas-voter-id-law/2016/07/29/810b5844-4f72-11e6-aa14-e0c1087f7583_story.html?tid=a_inl&utm_term=.e732b87da550

[10] https://www.washingtonpost.com/politics/courts_law/supreme-court-wont-let-north-carolina-use-strict-voting-law/2016/08/31/b5187080-6ed6-11e6-8533-6b0b0ded0253_story.html?utm_term=.3e85a55cff02

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Door: Erna Smittenberg

"Smittenberg" uiteraard ...:.)

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×