Keuzestress!?

Ook dit jaar hebben er weer veel studenten voor de studie Rechten gekozen. Met de opleiding rechten kan je veel kanten op. Hoewel sommigen al een specifieke bachelor hebben gekozen, zullen de meesten beginnen aan de bachelor Rechtsgeleerdheid. Niet iedereen weet dat er verschillende specialisaties zijn binnen het recht. In Nijmegen is er de keuze tussen de bachelors Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en European Law School (hierna: ELS). Drie bachelors met een eigen programma en beroepsperspectief. Wellicht ben je nog niet op de hoogte van de verschillende bachelorprogramma’s, echter er is nog genoeg tijd om een keuze te maken. Nijmegen is uniek, omdat alle eerstejaarsstudenten hetzelfde propedeuseprogramma volgen. Aan het eind van het eerste jaar is er de mogelijkheid om definitief een bachelor te kiezen.

Auteurs: Laura de Kinkelder & Danique van den Tillaar

Nederlandse rechtsgeleerdheid

De eerste bachelor waar aanstaande studenten vaak aan denken, is de bachelor Rechtsgeleerdheid. Onderdeel van de opleiding is het leren analytisch en nauwkeurig te werken. Het tweedejaar staat in het teken van het publieke recht (het recht tussen overheid en burger) en het derde jaar draait om het privaatrecht (het recht tussen burgers onderling). Na de bachelor volgt meestal een Nederlands Recht Master, zoals Staats en bestuursrecht, strafrecht of privaatrecht. Het is mogelijk om door te stromen naar een van de twee onderzoeksmasters of een duale master Onderneming en Recht. Er liggen na deze bachelor nog meerdere opties open.

Wanneer er wordt gekozen voor de opleiding rechtsgeleerdheid denken veel mensen meteen aan de traditionele togaberoepen, zoals rechter, advocaat en officier van justitie. Rechtsgeleerdheid is daarentegen een erg brede opleiding waardoor er nog vele andere opties mogelijk zijn. Veel afgestudeerden begaan na hun studie een andere weg. Zo kan de kennis van het recht in de praktijk worden gebracht als jurist bij een bedrijf, de overheid of een (inter)nationale organisatie. Een ander gedeelte van de afgestudeerden komt terecht in een leidinggevende functie.


“Ik heb voor de bachelor Nederlands recht gekozen, omdat ik ervan houd mijn opties open te houden. Bijna alle vakken die ik in het eerste jaar heb gevolgd vond ik erg interessant en daarom vond ik het jammer om voor een meer specifieke bachelor zoals ELS of notarieel te kiezen. De Nijmeegse bachelor Nederlands recht biedt een solide basis waar je alle kanten mee op kan, of je nou kiest voor een klassiek ‘togaberoep’, een baan bij de overheid of een baan in de private sector”

Joost Middelkamp, tweedejaarsstudent Nederlands recht.

Notarieel recht

Binnen het Nederlandse recht is er de specialisatie notarieel recht. Bij notarieel recht ligt de nadruk op het private en het fiscale recht. Voor veel levensgebeurtenissen zullen afspraken wettelijk moeten worden vastgelegd. Niet regels, maar mensen staan centraal in het werk van een notaris. Je helpt en adviseert mensen als onpartijdig jurist tijdens belangrijke momenten in hun leven, zoals bij het kopen van een huis, het huwelijk en echtscheiding of bij het opstarten van een bedrijf. Tijdens de opleiding leer je om vanuit hun perspectief te denken: hoe kan ik zaken zo regelen dat nare verassingen worden voorkomen? Binnen de opleiding leer je kritisch en analytisch denken, de kern is het Nederlandse recht, waarbij er extra wordt ingegaan op het contractuele element. Specifieke vakken voor deze bachelor zijn privaatrecht, personen en familierecht, belastingrecht, economie en notarieel ondernemingsrecht.

De opleiding notarieel recht leidt in de eerste plaats op tot notaris. Ook na deze opleiding staat de mogelijkheid tot een togaberoep nog open, indien enkele vakken, zoals Strafrecht I en II, ook zijn behaald. Andere, minder bekende opties zijn de beroepen als vermogensplanner en belastingadviseur.


“De reden waarom ik voor notarieel recht heb gekozen is vooral vanwege het feit dat de privaatrechtelijke vakken mij heel erg aanspraken en het publieke recht veel minder. Ten tweede vond ik de vakken in het derde jaar van notarieel interessanter. Daarnaast vond ik het vooral ook heel erg leuk om al meteen verdiepend bezig te zijn”


anna

Anna Tenhagen, tweedejaarsstudent notarieel student.

European Law School

De twee vorige bachelors zijn erg gericht op het Nederlandse rechtstelsel. Het recht in Nederland wordt echter in een steeds grotere mate beïnvloed of bepaald door de EU of het Internationale recht. Nederland is onderdeel van verschillende internationale organisaties waarvan verdragen onderdeel geworden zijn van het Nederlandse recht. De bachelor ELS heette eerst Europees en Internationaal Recht. Doordat de Europese Unie steeds belangrijker is geworden, het merendeel van de wetten komt nu uit Brussel, is de naam veranderd in European Law School. Desalniettemin worden er nog steeds vakken gegeven over het internationale recht.

De bachelor ELS heeft als kern de hoofdvakken van het Nederlandse recht. Daarnaast is er binnen deze vakken verdieping over het Europese en Internationale recht. Dit betekent dat er binnen het vak strafrecht extra aandacht wordt geschonken aan het internationale strafrecht. Tevens zijn er vakken specifiek over internationaal of Europees recht, zoals de vakken English Legal Terminology en Fundamental Rights in Europe. De opleiding onderscheidt zich van de andere twee bachelors door de mogelijkheid tot studie in het buitenland. In de bachelor of later de master is er de mogelijkheid om een semester aan een universiteit in het buitenland te studeren. Natuurlijk is het ook mogelijk om bij de andere twee bachelors een semester naar het buitenland te gaan voor zelf gekozen vakken, bij ELS is er de mogelijkheid om de vakken in het curriculum te passen. De faculteit heeft een samenwerking met de Universiteit van Nottingham, waarmee met een extra jaar studeren ook een bachelor Legal Studies te behalen valt. Dit betekent dat er dan ook de mogelijkheid is om in Engeland als jurist aan de slag te gaan. Elk jaar kunnen 20 studenten van de faculteit naar Nottingham.

De opleiding ELS heeft net als de twee Nederlandse specialisaties civiel effect, waardoor veel afgestudeerden in de traditionele togaberoepen werken. Andere studenten gaan werken bij grote overheidsinstellingen die niet meer zonder kennis van het Europese recht kunnen. Een klein gedeelte gaat werken bij de internationale en Europese instellingen.


“Ik heb voor ELS gekozen, omdat ik graag verder kijk dan de Nederlandse grens. Daarnaast droom ik er van jongs af aan al van om aan een buitenlandse universiteit te studeren. Het ELS-programma is zeer gevarieerd met Nederlands recht vakken, maar ook vakken met een Europees en internationaal aspect waarbij de voertaal Engels is. Als je het mij vraagt, is het een perfecte combinatie voor de student die verder wil kijken dan de Nederlandse grens en graag al zijn of haar opties openhoudt!”


IMG_6910

Liliane van Schaik, derdejaars ELS-student.

Conclusie

Het komend jaar zullen jullie, als eerstejaarsstudenten, allemaal hetzelfde programma volgen. Na de propedeuse moet er definitief een keuze worden gemaakt. Hopelijk geeft dit korte overzicht meer inzicht in de drie bachelors die gevolgd kunnen worden op de Radboud Universiteit. Probeer goed in je eerste jaar goed te bekijken wat bij je past om eventueel nog van bachelor te kunnen wisselen.

*Jaarlijks vindt er in mei een bachelorvoorlichting voor eerstejaarsstudenten door de studieadviseur plaats. Bovendien staat de studieadviseur iedere werkdag paraat om studenten te adviseren tijdens het telefonisch spreekuur of in persoon tijdens het inloopspreekuur.

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×