Het ene civiel effect is het andere niet

Veel Nijmeegse rechtenstudenten dromen van een baan als advocaat, rechter of Officier van Justitie. Deze zogeheten togaberoepen zijn niet voor iedereen toegankelijk: op je diploma moeten de woorden “civiel effect” prijken. In de praktijk bleek dat het verschil in niveau onder studenten van de verschillende universiteiten erg groot was. Om te garanderen dat elke afgestudeerde met civiel effect over de noodzakelijke kennis en vaardigheden beschikt, hebben alle Nederlandse rechtenfaculteiten, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Raad voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie vorige maand het Convenant inzake het civiel effect ondertekend.

Aan de Radboud Universiteit behalen studenten European Law School en studenten Nederlands recht standaard het civiel effect. Voor studenten notarieel recht is dit effect te behalen op voorwaarde dat zij de vakken Strafrecht I en Strafrecht II gevolgd hebben. Na de studie belandt het grootste gedeelte van de Nijmeegse rechtenstudenten uiteindelijk in een van de typisch juridische beroepen: zo’n 40 procent.[1] Maar wat was er eigenlijk mis met dat civiel effect?

Niet duidelijk

Volgens prof. mr. Margreet Ahsmann, rechter in de Rechtbank Den Haag en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, gaven de universiteiten in Nederland op verschillende manieren invulling aan het wettelijk vereiste van het civiel effect.[2] Dat komt volgens Ahsmann deels doordat niet duidelijk was wat het civiel effect precies inhoudt. Hoewel grijze gebieden in de rechtsgeleerdheid eerder regel dan uitzondering zijn, lijkt een aantal duidelijke handvatten waar het aankomt op de kwaliteit van de togaberoepen toch zeer wenselijk.

Teveel vrijheid

Bovendien hebben universiteiten de rechtenstudent in de afgelopen jaren meer keuzevrijheid met betrekking tot hun vakkenpakket geboden en ook dat heeft bijgedragen aan een te grote verscheidenheid onder de diploma’s met het keurmerk civiel effect, aldus Ahsmann. Dit alles heeft ertoe geleid dat bij de vervolgopleidingen tot advocaat, officier of rechter vaak bleek dat een student niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikte. Het Convenant inzake het civiel effect beoogt een duidelijke standaard vast te stellen voor het civiel effect en daarmee de kwaliteit van de togaberoepen weer naar een hoger niveau te tillen.

Wat staat er nu eigenlijk in dat convenant?

In grote lijnen schrijft het convenant voor dat een student kennis en inzicht in de systemen van het Nederlandse privaatrecht (en burgerlijk procesrecht), straf(proces)recht en bestuurs(proces)recht moet hebben en begrippen uit die systemen moet kunnen toepassen op concrete situaties. De student moet daarbij in staat zijn om te analyseren, verbanden te leggen en een beargumenteerd standpunt in te nemen en verdedigen. Ook van het internationaal en Europees recht wordt de student geacht de hoofdlijnen te kennen en te kunnen toepassen. De student moet daarnaast in staat zijn op academisch niveau een juridisch analytisch betoog te schrijven.

Verder geeft het convenant nog wat specifiekere regels over onder andere de verdeling van studiepunten en de volgorde waarin de hierboven genoemde rechtsgebieden dienen te worden behandeld.

Wat verandert er voor ons?

In Nijmegen werd al voldaan aan de regels die dit convenant geeft. Zo worden in het eerste jaar inleidende vakken in het privaatrecht, strafrecht en staats- en bestuursrecht gegeven en worden in het tweede jaar van de bachelor voldoende studiepunten verdiend op het gebied van staats- en bestuursrecht en strafrecht. Voor de Nijmeegse rechtenstudent verandert er dus niets. Verrassend is dat natuurlijk niet, want als we onze docenten mogen geloven, was al lang duidelijk dat de Nijmeegse rechtenfaculteit de beste van Nederland is. Daar mogen we trots op zijn.

Ben je benieuwd naar de volledige tekst van het convenant, klik dan hier: https://www.advocatenorde.nl/11848/20160322-convenant-civiel-effect.

[1] http://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/rechtsgeleerdheid/arbeidsmarkt/

[2] https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Harde-afspraak-over-kwaliteit-jurist-die-togaberoep-wil-uitoefenen.aspx

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×