Door de ogen van een leek

Toen mij gevraagd werd een stuk te schrijven voor de JFV, voelde ik mij vereerd, maar ik vond het tegelijkertijd ook spannend. Hoe vertel je over de Universitaire Studentenraad op een manier die voor juristen interessant is? Naar mijn mening kan ik dat vooral doen aan de hand van het voorbeeld van de situatie rondom de ophoging van het Bindend Studieadvies. Verder zal ik nog kort ingaan op mijn werkzaamheden als voorzitter van de USR, zodat jullie daar hopelijk een beter beeld van krijgen.

Laat ik voorop stellen dat ik geen jurist ben. Met mijn achtergrond in de biologie zijn de enige wetten waar ik mee te maken heb de wetten van de natuur, die verrassend helder zijn. Ik ben dus absoluut niet thuis in de rechtsgeleerdheid, maar heb gedurende dit jaar steeds meer respect gekregen voor mensen die dat wel zijn. Dit jaar heb ik namelijk het genoegen om voorzitter te mogen zijn van de Universitaire Studentenraad. Op het eerste oog leek dat niet meteen een juridische aangelegenheid, maar dat viel erg tegen (of mee, het is maar hoe je het bekijkt). Het begon al op de eerste dag van mijn termijn: “Hoppa, hier heb je de reglementenmap van de medezeggenschap, het is handig als je die kent.” aldus mijn voorganger. En daar zat ik dan met een witte map vol moeilijke woorden.


‘Meteen in het begin van het jaar werden we geconfronteerd met de grote klapper: de ophoging van het Bindend Studieadvies middels een bindende richtlijn.’


 

Gelukkig werd ik aan het handje genomen door een van de twee juristen die de USR rijk is. Hoewel het een klein stapje was, heeft zij mij laten zien dat wetten en regels helemaal niet eng zijn en eigenlijk best leuk om te lezen. Dat is een les die ik de rest van het jaar ter harte heb genomen.

Ophoging van het BSA

We hebben inmiddels al wat juridische zaken voor onze kiezen gekregen. Meteen in het begin van het jaar werden we geconfronteerd met de grote klapper: de ophoging van het Bindend Studieadvies middels een bindende richtlijn. Volgens het College van Bestuur gelden geen medezeggenschapsrechten bij bindende richtlijnen, omdat deze rechten niet vastgelegd liggen in de structuurregeling van de universiteit. Dat kwam twijfelachtig over op de USR, omdat juist in die reglementenmap staat dat de Facultaire Gezamenlijke Vergadering instemmingsrecht heeft op de gehele OER (waar het BSA in vernoemd staat). Daarom hebben wij advies ingewonnen van een onafhankelijke partij. Het was duidelijk dat dit ons petje erg te boven ging, hoe gemotiveerd we ook waren. Uit dat advies kwam wettelijk gezien inderdaad dat er wel medezeggenschapsrechten aan verbonden hadden moeten zijn. Er was dus sprake van conflicterende boodschappen. Na vele gesprekken met het College van Bestuur was nog steeds geen consensus bereikt; we kwamen er simpelweg niet uit wie gelijk had. Om voor eens en voor altijd opheldering te krijgen, leggen wij dit conflict voor aan een geschillencommissie die vervolgens een bindende uitspraak doet. Deze geschillencommissie wordt ingesteld door het Stichtingsbestuur (die weer boven het College staat). De commissie zal bestaan uit drie volledig onafhankelijke personen: het College van Bestuur, het Stichtingsbestuur en de Gezamenlijke Vergadering (OR en USR) mogen iemand voordragen. Vanwege de bijzondere katholieke identiteit van de RU is het niet mogelijk om na de bindende uitspraak nog in hoger beroep te gaan. Bindend betekent dus ook echt bindend. Op moment van schrijven zijn we nog niet verder in dit proces dan de aanvraag van een geschil bij het Stichtingsbestuur, maar we kijken reikhalzend uit naar de uitspraak. Hopelijk hebben meerdere zielen dan weer rust.

Als voorzitter ben ik voornamelijk eerst aanspreekpunt. Als medewerkers van het bestuursgebouw vragen of leuke ideeën hebben, dan komen ze vaak eerst bij mij aankloppen. Daarna kijk ik wie van de USR zich daarmee bezig kan en wil houden. Verder onderhoud ik (vaak samen met de vicevoorzitter en de secretaris) het contact met het College van Bestuur en heb ik de portefeuille Media. Je zou kunnen zeggen dat ik vooral een zeer externe functie heb en niet veel intern bezig ben. Onze interne vergaderingen worden dan ook voorgezeten door de vicevoorzitter. Mijn dag bestaat dus vooral uit veel, zeer uiteenlopende vergaderingen. Juist die diversiteit aan onderwerpen waarover ik met mensen praat, maakt dit (naar mijn mening) de leukste functie die er is!

Mocht je op de hoogte willen blijven van waar de USR mee bezig is, like dan onze Facebookpagina: NUmedezeggenschap.

 

 

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Door: Erna Smittenberg

"Smittenberg" uiteraard ...:.)

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×