Vooraf aangevinkt selectievakje onvoldoende voor toestemming voor het plaatsen van cookies

Op 1 oktober 2019 heeft het Hof van Justitie een arrest gewezen over het vragen van toestemming aan de gebruikers van een website bij het plaatsen van cookies. Het vooraf aanvinken van een hokje met de tekst “ik geef toestemming voor het plaatsen van cookies” is niet langer voldoende. Toestemming kan slechts worden verleend door een actieve handeling van de gebruiker van een website.

Feiten
De zaak die voorlag bij het Hof van Justitie ging over een Duitse reclameloterij. Voor deelname aan deze loterij moesten de gebruikers twee selectievakjes aanvinken. Het tweede selectievakje zag op het plaatsen van cookies en werd standaard aangevinkt door de loterij. Indien de gebruikers niet wilden dat de cookies geplaatst werden, dan moesten zij dit vakje zelf weer uitvinken.

Actieve handeling
Het Hof overweegt dat de cookies slechts mogen worden geplaatst indien de gebruiker van een website hiervoor toestemming heeft verleend. De woorden “toestemming heeft verleend” moeten volgens het Hof letterlijk worden uitgelegd en impliceren een actieve handeling van de gebruiker. Dit betekent dat de gebruiker het vakje zelf moet aanvinken. De website mag het vakje niet vooraf aanvinken. In dat geval kan immers niet met zekerheid worden gesteld dat de gebruiker van een website de informatie over het plaatsen van cookies ook daadwerkelijk heeft gezien en gelezen en
op basis van deze informatie toestemming heeft verleend.

Het Hof voegt daar nog aan toe dat de toestemming “specifiek” moet zijn. Dit betekent dat de toestemming gericht moet zijn op het verwerken van gegevens via cookies en dat de toestemming geen onderdeel mag uitmaken van een algemene toestemming die op andere gegevensverwerkingen betrekking heeft.

Vrijelijke toestemming
Naast geïnformeerde en specifieke toestemming, moet de toestemming van een gebruiker ook vrijelijk zijn gegeven. Dit betekent dat gebruikers de vrije wil moeten hebben om cookies te weigeren. De gebruikers die geen toestemming verlenen, mogen niet worden geweigerd. Zouden deze gebruikers wel worden geweigerd, dan zou er druk worden uitgeoefend om het plaatsen van cookies alsnog toe te staan.

Hoe nu verder?
Als beheerder van een website dient u de gebruikers van uw website goed te informeren óf u cookies plaatst en welke gevolgen dit heeft. Deze informatie dient te worden verstrekt voordat aan de gebruiker toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van cookies. De gebruikers kunnen vervolgens op basis van de verstrekte informatie beslissen of ze al dan niet toestemming verlenen voor het plaatsen van cookies. Wordt deze toestemming geweigerd, dan mag u de cookies niet plaatsen. Daarnaast mag u geen gebruikers weigeren die geen toestemming geven voor het plaatsen van cookies.

Auteur: Mayke Linssen, Boels Zanders Advocaten

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×