Opfriscursus essay schrijven

Door: ,

Essays, de een vindt het leuk, de ander vindt het verschrikkelijk. Een ding is zeker: je ontkomt er niet aan tijdens je opleiding Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit en dat is misschien maar goed ook. Met de essays gedurende je opleiding word je klaargestoomd voor de bachelorscriptie in het derde jaar en de afstudeerscriptie in de masterfase, waar je uiteindelijk al die jaren naar toe werkt!  Al in het eerste jaar krijgen studenten de basisvaardigheden aangeleerd bij het vak Academische Vaardigheden, waarna in het tweede jaar essays worden geschreven voor de vakken Strafrecht, Staatsrecht en Bestuursrecht. Last but not least staan goede resultaten voor je essays natuurlijk ook mooi op je cijferlijst, want ja, die ga je terugzien op de eindlijst van je bachelor diploma.  Genoeg reden dus voor een kleine opfriscursus ‘essays schrijven’.

Een essay bouw je in principe op uit een inleiding, middenstuk en conclusie, maar waaruit zijn deze vervolgens dan weer opgebouwd? In dit artikel staat de volgende hoofdvraag centraal: ‘Welke belangrijke aandachtspunten kan ik de lezer meegeven bij de opbouw en het schrijven van de inleiding, het middenstuk en de conclusie van een betogend essay?’.

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag worden deelvragen uitgewerkt, waar het bij essays voor de studie Rechtsgeleerdheid gebruikelijk is om daarbij gebruik te maken van jurisprudentie, vakliteratuur, handboeken, parlementaire stukken etc.. In paragraaf twee, drie en vier van dit artikel wordt respectievelijk ingegaan op de inleiding, het middenstuk, en de conclusie van een (betogend) essay. In paragraaf vijf komen de vorm en formaliteiten kort aan bod, waarna in paragraaf zes tot slot de conclusie volgt.

1.  Wat neem je op de in de inleiding van een essay?
De inleiding vormt, wellicht niet verassend gelet op het begrip, het inleidende gedeelte van een essay. In de inleiding wordt van je verwacht dat je een centraal discussiepunt aanstipt, een probleemstelling inleidt en een concrete probleemstelling formuleert. Op basis van deze punten breng je vervolgens een afgebakende onderzoeksvraag naar voren. Afhankelijk van het studiejaar waar je in zit, krijg je hier óf suggesties voor van de docent óf moet je dit zelf uitzoeken.

Maak de hoofdvraag niet te breed.  Specificeer je bijvoorbeeld tot een onderwerp over de aanmerkelijke kans binnen het leerstuk van het voorwaardelijk opzet en niet tot gehele leerstuk van voorwaardelijk opzet. Een essay mag vaak niet meer dan 2000-3000 woorden bevatten, en over veel specifieke onderwerpen is voldoende geschreven om het essay ‘op te vullen’. Zorg er daarnaast voor dat je onderzoeksvraag goed meetbaar is om eventuele problemen in een latere fase van je essay te voorkomen.  In de inleiding geef je verder aan wat je gaat behandelen en hoe je essay is opgebouwd. Ten slotte zou je nog kunnen benoemen van welke type bronnen er zoal gebruik wordt gemaakt.

2.  Wat neem je op in het middenstuk van een essay?
Het middenstuk van een essay zou je over het algemeen kunnen beschrijven als het gedeelte tussen de inleiding en de conclusie. In het middenstuk werk je relevante deelvragen uit. Zelf gebruik ik het middenstuk vaak onder meer om relevante begrippen en het juridisch kader uit te leggen, maar ook om  de huidige stand van zaken in de literatuur en/of jurisprudentie ten aanzien van het onderwerp en de onderzoeksvraag te bespreken. Daarnaast breng ik visies van verschillende juristen of professoren naar voren, welke ik met elkaar vergelijk en daarover mijn eigen visie. Zo kan je uiteindelijk weloverwogen een eigen mening vormen over het onderwerp wat je onderzoekt en wellicht een bijdrage leveren.  

Ik heb aan de heer Van Gennip, docent Staatsrecht aan de Radboud Universiteit, gevraagd welke aandachtspunten hij zou willen meegeven bij het schrijven van het middendeel van een betogend essay. De heer Van Gennip lichtte er twee punten uit.

Vaak bevat het middendeel van een essay informatie die niet bijdraagt aan de beantwoording van de betreffende hoofd- en deelvragen. Zijn advies is om dit soort ‘overbodige’ informatie beknopt te houden. Het voordeel is dan dat er meer ruimte overblijft voor de wezenlijke aspecten in het essay, waarover voldoende geschreven kan worden (1). Daarnaast is het een goede strategie om in het argumentatieve deel van een meer betogend essay eerst argumenten voor het antwoord op de onderzoeksvraag te geven en daarna de argumenten tegen, waarna het belangrijk is om ook de weerlegging of ontkrachting van die tegenargumenten weer te bespreken. Indien dat laatste niet lukt, is een heroverweging van het antwoord op de onderzoeksvraag aan te raden. Lukt dat wel, dan is het antwoord op de onderzoeksvraag sterker onderbouwd (2), aldus Van Gennip.

3.  Wat neem je op in de conclusie van een essay?
De conclusie houdt het antwoord op je onderzoeksvraag in. Je schept duidelijkheid door eerst nogmaals beknopt de probleemstelling en onderzoeksvraag te herhalen. Waarvan wilde je de lezer ook alweer overtuigen?  Daarna ga je in op de conclusie op de onderzoeksvraag die uiteraard het logische gevolg moet zijn van de inhoud van het essay. Leg hierbij uit waarom je argumenten leiden tot die conclusie. Het is verder in principe niet de bedoeling dat je nog nieuwe bronnen of argumenten inbrengt in de conclusie.

4.  Schrijfstijl en formaliteiten
Als je de structuur van je essay op orde hebt, ben je er uiteraard nog niet. Want hoe schrijf je de inhoud van je essay op? Iedereen zal zijn eigen schrijfstijl en persoonlijke voorkeuren hebben. Dit geldt ook voor de beoordelaars van je essay. Mij lijkt het in ieder geval belangrijk om een evenwicht te vinden tussen formeel, vlot en helder schrijven. Je hoeft je niet voor te doen als de Hoge Raad, maar je moet ook zeker niet doen alsof je een rapper bent en zoveel mogelijk straattaal in de strijd gooien. Vindt een mooi evenwicht, maak gebruik van paragrafen, tussenkopjes, alinea´s en paginanummering en vul de tekst in Word bijvoorbeeld uit. Een goede eerste indruk is belangrijk. 

Ik denk dat het in het kader van leesbaarheid ook van belang is om korte en duidelijke zinnen te vormen, uiteraard het liefst zonder taal- of spellingsfouten. Het hardop voorlezen van je essay kan je helpen om de laatste taal- of typfouten uit je essay te halen die je bij het lezen misschien over het hoofd ziet en om erachter te komen of je tekst vlot loopt. Let tenslotte altijd op de specifieke formaliteiten waaraan je je per vak moet houden. Bij menig vak worden bepaalde formaliteiten voorgeschreven, zoals het noteren van je naam, e-mailadres, en het gebruiken van een minimum aantal bronnen. Gebruik altijd primair de handleiding van je vak en de kennis die je reeds hebt opgedaan, en kijk soms even voor de ‘luchtigheid’ naar dit artikel!

5.  Conclusie
Studenten Rechtsgeleerdheid komen gedurende een groot deel van hun opleiding in aanraking met het schrijven van essays, wat lastig kan zijn. Dit artikel was bedoeld als een opfriscursus ‘betogende essays schrijven’. In dat kader stond de volgende hoofdvraag centraal: ‘Welke belangrijke aandachtspunten kan ik de lezer meegeven bij de opbouw en het schrijven van de inleiding, het middenstuk en de conclusie van een betogend essay?’.

De inleiding wordt over het algemeen opgebouwd uit de inleiding van een centraal discussiepunt en de probleemstelling, een concrete formulering van de probleemstelling, en het benoemen van een concrete hoofdvraag/onderzoeksvraag. Daarnaast kan je vermelden hoe het essay is opgebouwd en van welke type bronnen gebruik wordt gemaakt.

In het middenstuk werk je deelvragen uit aan de hand waarvan je tot een conclusie kan komen op je onderzoeksvraag. Zo kan je het onderwerp van je essay bijvoorbeeld bespreken aan de hand van de stand van zaken in de literatuur en verschillende visies van andere juristen naar voren brengen. Let erop dat je voorkomt dat je ‘overbodige’ informatie in je essay verwerkt. Verder kan je het essay sterk onderbouwen door eerst argumenten voor het antwoord op je onderzoeksvraag te geven, dan tegen, en die tegenargumenten vervolgens weer te weerleggen en te ontkrachten.

In de conclusie kun je kort de probleemstelling en de onderzoeksvraag herhalen, waarna je de conclusie geeft op de onderzoeksvraag, welke een logisch gevolg moet zijn van de inhoud van het essay. Schrijf je essay ten slotte zorgvuldig, bondig, en helder op met een strakke lay-out. Succes!

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×