De administratie, het mag wat kosten?

Door: ,

Alleen nog even je krabbeltje zetten en je bent klaar: je huurovereenkomst is rond! Erg fijn uiteraard, totdat je de week erop een factuur van je huisbaas binnenkrijgt waarop staat dat je nog administratiekosten verschuldigd bent. Na nogmaals je huurovereenkomst er op na te hebben geslagen blijkt inderdaad dat deze administratiekosten bedongen zijn. Deze kosten kunnen flink in prijs oplopen. Zelfs voor de student die optimaal gebruik maakt van zijn grote vriend DUO komen dergelijke kosten ongelegen, geld heb je als student immers nooit genoeg. De grote vraag is uiteraard voor welke werkzaamheden je huurbaas de administratiekosten heeft gerekend en of dat wel zomaar mag. Daar ik het beste voor heb met mijn medestudenten leek mij dit een mooie gelegenheid om uit te pluizen of de lezers van het BJ misschien wel geld terug kunnen krijgen van hun huisbaas.

Artikel 7:264, eerste lid, Burgerlijk Wetboek luidt: “Elk in verband met de totstandkoming van een huurovereenkomst betreffende woonruimte gemaakt beding, niet de huurprijs betreffende, voorzover daarbij ten behoeve van een der partijen een niet redelijk voordeel wordt overeengekomen, is nietig.”Genoemd artikel doet twee vragen opkomen. Wanneer is sprake van een beding dat in verband staat met de huurovereenkomst en wat dient men te verstaan onder een ‘niet redelijk voordeel’? 

De eerste vraag lijkt in een geval als hier omschreven geen problemen op te leveren. Niet goed verdedigbaar lijkt de stelling dat een beding dat is opgenomen in de huurovereenkomst dat de huurder verplicht een bedrag te voldoen in verband met administratieve werkzaamheden aangaande die huurovereenkomst, geen verband heeft met die huurovereenkomst.

Het antwoord op de tweede vraag zal niet verrassen: dat is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.[1]In HR Ymere/Nellestein overweegt de Hoge Raad in r.o. 3.5 dat artikel 7:264, eerste lid, Burgerlijk Wetboek een grens stelt aan de vrijheid van partijen om een voordeel voor zichzelf te bedingen zonder dat daar een prestatie tegenover staat. Ratio achter de bepaling is het beschermen van de aspirant-huurder die ten opzichte van de andere partij niet in een gelijkwaardige positie verkeert om een dergelijk beding te voorkomen. Van een ‘niet redelijk voordeel’ is sprake indien tegenover het bedongen voordeel geen of een verwaarloosbare tegenprestatie staat.[2]De Hoge Raad biedt al wat meer duidelijkheid, maar laat nog de nodige ruimte aan de fantasie over. Het lijkt er op dat men voor een nadere concretisering is aangewezen op de lagere rechter.

De kantonrechter in Amsterdam heeft geoordeeld dat het adverteren van een woning, de bezichtiging van een woning, het opvragen en controleren van gegevens, het doen van een credit check, het doen van een bevolkingscheck, het opstellen en het ondertekenen van de huurovereenkomst en kosten voor bijvoorbeeld gecertificeerde sleutels allen uitsluitend dan wel in overwegende mate het belang van de verhuurder dienen. Dergelijke kosten zijn inherent aan het exploiteren van een woning, zodat zij in de huurprijs doorberekend dienen te worden.[3]

Een en ander in het kort. In beginsel staat het een verhuurder vrij om administratiekosten te rekenen. Er mag echter geen onredelijk voordeel worden bedongen. Het mag niet zo zijn dat tegenover het bedongen voordeel geen of een verwaarloosbaar voordeel staat. Hierbij kan worden gedacht aan kosten die inherent zijn aan de exploitatie van een woonruimte zoals het opstellen van een huurovereenkomst. 

Heb jij hoge administratiekosten moeten betalen aan je huurbaas? Vraag hem de kosten te specificeren. Kan hij dit niet, dan lijkt de kans aanwezig dat de kosten niet redelijk zijn en het beding waarin de kosten zijn afgesproken nietig is, zodat het beding moet worden geacht nooit te hebben bestaan. De betaalde kosten kunnen dus overeenkomstig artikel 6:203 Burgerlijk Wetboek als onverschuldigd betaald kunnen worden teruggevorderd. Trek je huurbaas aan zijn jas en spek daarmee je eigen kas!


[1]Asser/Rossel & Heisterkamp 7-II 2017/281.

[2]HR 16 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV1767, NJ2012/232 (Ymere/Nellestein).

[3]Rb. Amsterdam 9 augustus 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5357, WR2019/64.

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×